Thứ hai, 20/05/2024

Thư mục vụ kêu gọi tổ chức "24 giờ cho Chúa" của quý Đức cha Giáo phận Hưng Hóa gửi cộng đồng Dân Chúa

Cập nhật lúc 21:25 22/02/2016
THƯ MỤC VỤ KÊU GỌI TỔ CHỨC “24 GIỜ CHO CHÚA”
Của các Đức Cha giáo phận Hưng Hóa gửi cộng đồng Dân Chúa
 
  
             Kính thưa
                                   Quý Cha, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh,
                                   Quý Ông bà, Anh chị em Giáo dân Giáo phận Hưng Hóa,
 

Hội Đồng Tân Phúc Âm Hóa của Tòa Thánh đã kêu gọi các giáo phận trên thế giới hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô dành 24 giờ cho Chúa, khẩn nài Thiên Chúa đầy lòng thương xót, bằng việc chầu Thánh Thể và cử hành bí tích Hòa Giải (xưng tội). Theo Tông chiếu “Dung mạo Lòng Thương xót” của ĐTC, “24 giờ cho Chúa” được cử hành vào Thứ Sáu và Thứ Bảy trước Chủ Nhật IV Mùa Chay (năm nay nhằm ngày 04-05/3/2016).Vậy, chúng tôi kêu gọi Quý Cha và anh chị em hãy tổ chức “24 giờ cho Chúa” từ 2 giờ chiều hôm trước (thứ Sáu 04/3/2016) đến 2 giờ chiều hôm sau (thứ Bảy 05/3/2016) tại mỗi giáo xứ, bằng việc chầu Mình Thánh Chúa liên tục và có các Cha túc trực liên tục giải tội cho các tín hữu, để sám hối và cầu nguyện cho hết mọi người trong cộng đoàn chúng ta được hưởng nhờ ơn ích tối đa của dịp “Lễ hội Hồng ân Thương xót” trong Mùa Chay Thánh này.
 • Trong mỗi giáo xứ các tín hữu sẽ chia phiên thay nhau đến chầu Mình Thánh liên tục và lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Trong 24 giờ cho Chúa, ngoại trừ giờ chầu khai mạc đặt Mình Thánh và giờ bế mạc bằng Thánh Lễ Mùa Chay, thời lượng còn lại được chia ra nhiều lượt chầu, mỗi lượt kéo dài tối đa là một giờ đồng hồ. Nội dung chính yếu mỗi giờ chầu: Phần đầu là công bố Lời Chúa (xem bản các Bài đọc Thánh Kinh được đề nghị), tiếp theo là phần gợi ý suy niệm cầu nguyện và giúp xét mình (có bản gợi ý xét mình của ĐTC Phanxicô). Cũng có thể tùy nghi làm việc đền tạ Thánh Tâm, việc kính Lòng Chúa Thương Xót, v.v…. Nhưng lưu ý cần dành nhiều thời gian chầu thinh lặng, để trong khi đó các tham dự viên thực thi việc thiết yếu là xét mình và vào tòa xưng tội (xem bản Phối hợp các cha giải tội liên tục trong “24 giờ cho Chúa”). Kết thúc mỗi lượt chầu bằng Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót.
 • Anh em linh mục thân mến, Giáo sĩ chúng ta hãy ghi nhớ lời ĐTC nhắc nhở, luôn sẵn sàng chịu khó giải tội. “Mỗi người chúng ta đã lãnh nhận ơn ban Thánh Thần để tha tội; chúng ta có trách nhiệm về ân huệ này. Không ai trong chúng ta là chủ nhân của bí tích này, mà chỉ là người phục vụ trung thành cho ơn tha thứ của Thiên Chúa qua bí tích ấy […]. Các vị giải tội được kêu gọi để trở thành dấu chỉ chính yếu của lòng thương xót, trong mọi lúc, ở mọi nơi, trong mọi trường hợp và trước hết mọi sự(x. DMLTX 17).
 • Chúng tôi kêu gọi anh chị em sống Đời Thánh hiến hãy đi đầu nêu gương nhiệt tình (x. DMLTX 3) hưởng ứng sáng kiến "24 giờ cho Chúa" được cử hành trong giáo xứ mà cộng đoàn mình hiện diện. Hãy tìm đến bí tích Hòa Giải, để được ơn hoán cải và tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống Thánh hiến của mình, hầu chính mình được hưởng Hồng ân Thương xót của Chúa. Trong các giờ chầu Thánh Thể hãy tha thiết cầu nguyện cho các tội nhân ơn sám hối, cho các con chiên lạc được ơn trở về trong Năm Thánh Lòng Thương xót.
 • Với anh chị em giáo dân, khi hưởng ứng sáng kiến "24 giờ cho Chúa" được cử hành trong giáo xứ như một thời điểm đặc biệt, anh chị em sẽ cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa cách sâu sắc hơn khi tìm đến bí tích Hòa Giải, nhất là những người trẻ. Nhờ trải nghiệm này anh chị em sẽ tìm thấy con đường quay về với Thiên Chúa, để sống những giờ phút cầu nguyện và để tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống. Một lần nữa, chúng ta cần xác tín vững vàng về tầm quan trọng đặc biệt của bí tích Hòa Giải, một bí tích cho phép chúng ta như được chạm tay vào sự cao cả của lòng thương xót. Bí tích này là nguồn suối an bình nội tâm thực sự cho mọi hối nhân (x.DMLTX, 17). Anh chị em cũng tìm cách tiếp cận động viên những người khô khan bỏ xưng tội lâu năm, những người bê bối mắc ngăn trở cách này cách khác, nhất là khi trong đó có người ruột thịt thân quen của mình, đừng để họ mất cơ hội cùng tham dự “24 giờ cho Chúa” nhờ đó mà được ơn hoán cải do Lòng Chúa Thương xót.
 Anh chị em thân mến,
Chúng tôi mong ước cho toàn thể Giáo phận chúng ta được hưởng nhờ ơn ích thiêng liêng tối đa trong khi hưởng ứng sáng kiến “24 giờ cho Chúa” của ĐTC Phanxicô như một cao điểm của “Lễ hội Hồng ân Thương xót” trong Mùa Chay Thánh. Mọi thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, chúng ta đều cùng với nhau và giúp nhau trong dịp lễ hội đặc biệt này của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, xin Chúa ban ơn trợ lực và chúc lành cho tất cả chúng ta.
 
Sơn Tây, ngày 20 tháng 02 năm 2016
 

+Gioan-Maria Vũ Tất
 Giám mục Giáo phận
+Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Phụ tá 

PHỐI HỢP CÁC CHA GIẢI TỘI LIÊN TỤC “24 GIỜ CHO CHÚA”
 
           Để thực hiện được việc giải tội liên tục thì cha xứ và cha phó thay đổi nhau phục vụ cho tín hữu trong giáo xứ của mình. Trường hợp các giáo xứ không có cha phó, thì để có linh mục thay nhau thường trực giải tội liên tục 24 giờ, các cha xứ gần nhau hãy cùng cộng tác thay nhau giải tội 24 giờ hôm trước cho xứ này, rồi cùng nhau đến giải tội 24 giờ hôm sau cho xứ kia. Cụ thể một xứ tổ chức trước từ 2 giờ chiều Thứ Năm đầu tháng (03/3/2016) đến 2 giờ chiều Thứ Sáu (04/3/2016), còn xứ kia tổ chức từ 3 giờ chiều Thứ Sáu đến 3 giờ chiều Thứ Bảy, kết thúc bằng Thánh Lễ dự tiền Chủ Nhật IV MC.
          Cha xứ nào trong hoàn cảnh còn phải kiêm nhiệm hai giáo xứ, thì cử hành “24 giờ cho Chúa” tại một giáo xứ đúng vào Thứ Sáu và Thứ Bảy trước Chủ Nhật IV Mùa Chay (ngày 04-05/3/2016), còn giáo xứ kia thì cử hành vào tuần lễ sau đó, tức là vào Thứ Sáu và Thứ Bảy trước Chủ Nhật V Mùa Chay (ngày 11-12/3/2016).
          Cá biệt, gặp hoàn cảnh bất khả kháng, cha xứ nào phải vắng nhà Thứ Sáu và Thứ Bảy trước Chủ Nhật IV Mùa Chay (04-05/3/2016), thì cha cũng sẽ tổ chức “24 giờ cho Chúa” trong giáo xứ vào tuần lễ sau đó, tức là vào Thứ Sáu và Thứ Bảy trước Chủ Nhật V Mùa Chay (ngày 11-12/3/2016).
          Xin Quý Cha cùng với HĐGX sắp đặt thứ tự các lượt chầu Thánh Thể và thông báo trước cho các cộng đoàn từ Chủ Nhật III Mùa Chay 28/02/2016. Các lượt chầu được phân chia cho các hội đoàn, các giáo họ trong toàn giáo xứ, theo thứ tự thuận tiện cho tín hữu tham dự. Cụ thể như xếp các giáo họ ở xa chầu Mình Thánh vào khoảng thời gian ban ngày, các giáo họ ở gần nhà thờ xứ thì chầu vào ban đêm hoặc sáng sớm.
 
 
GI Ý XÉT MÌNH XƯNG TI TRONG MÙA CHAY (ĐTC PHANXICÔ)
 
WHĐ (28.02.2015) – Trong Mùa Chay, người Công giáo luôn được khuyến khích đến với bí tích Giải tội. Để giúp các tín hữu xét mình chuẩn bị xưng tội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một số gợi ý…. Một số câu hỏi gợi ý trong bản hướng dẫn xét mình như sau:
 
– Tôi có trở về với Chúa khi tôi gặp khốn khó không? 
– Tôi có tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc không? 
– Tôi có cầu nguyện sáng tối không?
– Tôi có hổ thẹn khi tỏ mình là người Kitô hữu không? 
– Tôi có đi ngược lại chương trình của Thiên Chúa không? 
– Tôi có ganh tị, nóng nảy, thiên kiến không?
– Tôi có trung thực và công bằng với mọi người hay tôi cổ võ cho “nền văn hóa vứt bỏ” ? 
– Trong các mối tương quan hôn nhân và gia đình, tôi có sống đạo đức như Phúc Âm đã dạy không?
– Tôi có kính trọng cha mẹ không? 
– Tôi có chối bỏ cuộc sống mới được tượng thai không? Tôi có tiêu huỷ hồng ân sự sống không? Tôi có cộng tác vào việc ấy không? 
– Tôi có tôn trọng môi trường không? 
– Tôi có vừa theo Chúa vừa theo thế gian không? 
– Tôi có quá độ trong việc ăn uống, hút thuốc và giải trí không? 
– Tôi có lo lắng quá mức về đời sống vật chất và của cải không? 
– Tôi sử dụng thời giờ như thế nào? Tôi có lười biếng không? 
– Tôi có đòi người khác phải phục vụ mình không? 
– Tôi có mong muốn báo thù, nuôi dưỡng thù hận không? 
– Tôi có hiền lành, khiêm tốn và xây dựng hòa bình không?
 
Đức Thánh Cha nói, người Công giáo cần phải xưng tội, bởi vì ai cũng cần được tha thứ tội lỗi, tha thứ những cách“chúng ta suy nghĩ và hành động trái với Phúc Âm”. “Ai bảo mình vô tội thì người ấy là kẻ nói dối hoặc bị mù”.
Xưng tội chính là lúc hoán cải chân thành, là lúc bày tỏ niềm tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng sẵn sàng tha thứ cho con cái mình và giúp chúng quay về con đường theo bước Chúa Giêsu.

(CNS) Minh Đức
 
MỘT SỐ ĐOẠN VĂN KINH THÁNH VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT
(sử dụng cho các giờ Chầu Thánh Thể)
 
 1. Kêu gọi Lê-vi và dùng bữa với người tội lỗi và thu thuế : Lc 5,27-32.
 2. Phải có lòng nhân từ : Lc 6,36-38
 3. Cho con trai bà góa thành Na-in sống lại : Lc 7,11-17
 4. Người phụ nữ tội lỗi được tha thứ vì yêu mến nhiều : Lc 7,36-50.
 5. Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành : Lc 10,29-37.
 6. Dụ ngôn con chiên bị lạc : Lc 15,1-7.
 7. Dụ ngôn đồng bạc bị mất : Lc 15,8-10
 8. Dụ ngôn người cha nhân hậu : Lc 15,1132
 9. Dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó : Lc 16,19-30.
 10. Ông Gia-kêu : Lc 19,1-10
 11. Phê-rô chối Chúa và được Chúa thương xót bằng ánh mắt : Lc 22,31-34. 54-62
 12. Người trộm lành được hưởng lòng thương xót Chúa : Lc 23,39-43.
 13. Người bị liệt ở hồ Bết-da-tha được hưởng lòng thương xót Chúa : Ga 5,1-15
 14. Người phụ nữ ngoại tình được Chúa thương xót : Ga 8,1-11.
 15. Người mù bẩm sinh được Chúa thương chữa lành : Ga 9,1-41.
 16. Lòng thương xót qua sự tha thứ, yêu thương kẻ thù : Mt 5,43-48
 17. Dụ ngôn người mắc nợ không biết thương xót : Mt 18, 23-35.
 18. Chúa chữa một người phung cùi vì lòng thương anh : Mc 1,40-45.
 19. Chúa chữa một người bại liệt được bốn người khiêng : Mc 2,1-12.
 20. Chúa chữa người mù ở Giê-ri-khô : Mc 10,46-53
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Với tất cả tâm tình của những người con thảo hướng về Mẹ Maria trong Tháng Hoa, vào lúc 19g00 thứ Bảy, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 18/05/2024, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc đã diễn ra buổi đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ của hai giáo xứ Mộc Hoàn và Sơn Lộc.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log