Thứ tư, 23/09/2020

Thông báo về hướng dẫn mục vụ trong bối cảnh dịch Covid - 19 bùng phát trở lại

Cập nhật lúc 16:17 11/08/2020
Vp TGM Hưng Hóa
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log