Thứ năm, 23/05/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 19.10.2021

Cập nhật lúc 08:09 19/10/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha yêu mến, con mong đợi Cha, vì trái tim con khao khát Cha. "...Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay" (Lc 12,36) Con vẫn tự hỏi chính mình: Con có gì để dâng lên Cha? Đèn của con có sáng không? Cha ơi, xin cho mỗi cuộc gặp gỡ của con với Ngài được ánh lên trong những việc tốt lành, để làm lan tỏa ánh quang đến tha nhân. Để khi Cha đến, niềm vui của Cha và của con hòa làm một. Hôm nay, con dâng lên Cha mọi việc con làm, để cầu cho cuộc sống của mọi Ki-tô hữu có thể phản chiếu Tin Mừng. Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
Loving God, in this oncoming day, I anxiously await you because my heart thirsts for You. "...be like servants who await their master’s return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks" (Lk 12:36). I still ask myself: What do I have to offer You? Is my lamp lit? I ask, Lord, that my encounters with you are reflected in good works that shed light on others so that,when you arrive, your joy and mine are one in the same. Today I offer you my actions so that the life of each baptized person reflects the Gospel. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con dừng lại một chút, để tái khám phá những việc Chúa làm qua hành trình đời con. Con đã nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những cách cụ thể nào? "Hằng năm, khi cử hành ngày Thế Giới Truyền Giáo, chúng ta ghi nhớ với tâm tình tạ ơn tất cả những ai, bằng chứng tá của họ, đã giúp chúng ta làm mới lại cam kết khi ta lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy là trở nên những tông đồ đầy lòng quảng đại và niềm vui của Tin Mừng." (ĐGH Phanxicô) Con nhìn lại ngày sống, và nhận ra tất cả mọi người đều đem con đến gần Chúa hơn qua chứng tá nơi họ, điều ấy thúc đẩy con cũng thực hành việc tương tự trong đời sống thường ngày. Với trái tim đầy lòng biết ơn, con tiếp tục ngày sống...
WITH JESUS DURING THE DAY
I stop for a moment to rediscover the Lord's work in my daily journey. In what concrete way can I recognize the presence of God? "On World Mission Day, which is celebrated every year, we gratefully remember all those people who, through their witness, help us to renew our baptismal commitment to be generous and joyful apostles of the Gospel" (Pope Francis). I look back at my day, and I realize all the people who bring me closer to God through their witness, which prompts me to do the same in my ordinary life. With a grateful heart, I continue on with my day.
 
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con bình tâm và dần khép lại ngày sống. Ngày hôm nay của con như thế nào? Con đã trải qua những cuộc gặp gỡ và những biến cố trong ngày ra sao? Những hành động cụ thể trong đời sống thường nhật của con có phải là của Chúa Giê-su không? Cuộc sống hằng ngày của con như đền thờ gặp gỡ Thiên Chúa, và là vùng đất của sứ mạng lòng thương xót dành cho những ai ngang qua cuộc đời con. Con ghi nhớ những điều ĐTC Phanxicô nhắn nhủ: “Con luôn là một nhà truyền giáo; mọi người đã được thanh tẩy là một nhà truyền giáo.” Con mong muốn thay đổi điều gì vào ngày mai? Nguyện xin Chúa thứ tha cho những điều con có thể làm tốt hơn, và con đặt bút viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Calm down and close the day as it ends. How was your day? How did you experience the encounters and events of the day? Are your concrete actions in your daily life those of Jesus? Your daily life is a temple of encounter with God and a mission land of compassion for those who cross your path. Did you keep in mind what Pope Francis says: “you are always a mission; every baptized person is a mission." What do you want to change for tomorrow? Ask for forgiveness for what you could do better and write down a resolution. Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Đồn Vàng: Đức cha Đaminh dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cha cố Giuse Phạm Xuân Thảo
Giáo xứ Đồn Vàng: Đức cha Đaminh dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cha cố Giuse Phạm Xuân Thảo
Vào 09g00 ngày 20/05/2024, tại nhà thờ giáo xứ Đồn Vàng,  Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cha cố Giuse Phạm Xuân Thảo. Đồng tế với Đức cha, có cha Quản hạt Tây Nam Phú Thọ, cha Giám tỉnh, quý cha dòng Thừa Sai Đức Tin, quý cha trong Giáo phận.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log