Thứ tư, 29/05/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 15.10.2021

Cập nhật lúc 08:28 15/10/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con đón nhận ngày mới này và sẵn sàng lắng nghe Thần Khí hướng dẫn con trong sứ vụ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Têrêsa Avila, xin Cha giúp con trở nên vị tông đồ nhiệt thành cho sứ vụ lòng thương xót của Đức Kitô! Chúa Giêsu đã mời gọi con tin tưởng và không sợ hãi khi đi theo Ngài. “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa” (Lc 12,4). Lạy Cha, xin giúp con nhận ra những nỗi sợ đang cản trở khao khát truyền giáo trong con? Con xin dâng lên Cha công việc của con trong ngày hôm nay. Xin Cha làm cho con trở nên chứng nhân chân lý và sự thật trong cuộc sống của con. Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
I receive this new day and I make myself available to listen to the Spirit who drives me to the mission. I ask St. Teresa of Avila's intercession to help me be a better apostle in Christ's mission of compassion. Jesus calls me to trust in him and not be afraid of following him. "I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body but after that can do no more" (Lk 12:4). What are the fears that paralyze my desire to act as a missionary disciple? I want to be a better witness, giving testimony of life that demonstrates truth and real action. I offer up all my work that I do today. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Lạy Cha, con dành khoảnh khắc này để nghỉ ngơi và gặp gỡ Cha. Thánh Têrêsa nói: "Tôi sẽ không ngừng làm bất cứ điều gì, để bạn không còn tí nghi ngờ nào về tình yêu này… trọng tâm của Tin Mừng chỉ đơn giản là tình yêu. Thiên Chúa yêu bạn." Đức Kitô đã chết cho con. Mọi đời sống thiêng liêng phải đạt đến tình yêu và sống trong tình yêu. Con có thấy rằng con được sai đi để làm chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa? Trái tim con có thổn thức từng nhịp với khao khát rao giảng Tin Mừng về tình yêu của Cha không? Lạy Cha, con xin dâng lên Cha tất cả những điều này, xin đổi mới của lễ con dâng, để con trở nên một tông đồ truyền giáo của Ngài.
WITH JESUS DURING THE DAY
This afternoon, I take a moment to pause and encounter the Lord. St. Teresa says, "I do not stop doing anything so that you do not have a single doubt about this love... the very center of the Gospel is simply love. God loves you." Christ died for you, all spiritual life has to achieve love and live in love. Do I feel sent to give testimony of God's love? Does my heart beat with the desire to spread the Gospel, the good news of his love? I appreciate all of this, renewing my offering for the goal of being a missionary disciple.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Cha, trong sự bình an của tâm hồn, con nhìn lại ngày sống với lòng biết ơn. Ngày hôm nay của con đã diễn ra như thế nào? Con có sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh chưa? Liệu con có nghe thấy lời thì thầm của Thần Khí, hay vì lo âu và sợ hãi mà con khó để lắng nghe Ngài? Con biết rằng, Thần Khí là sức mạnh giúp con vượt qua sợ hãi và dẫn dắt con hướng tới tình yêu. Lạy Cha, xin thương tha thứ nếu con không kiếm tìm sự hiện diện của Cha hôm nay, và xin Ngài giúp con biết mở lòng ra với sứ mạng của Đức Kitô để bắt đầu lại! Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Search for the peace of heart to allow yourself to review the events of your day with gratitude. How was your day? Were you open to helping those around you? Did you listen to the calming voice of the Spirit, or were there worries and fears that made this more difficult? Remember that the Spirit is a force that overcomes fears and always directs us towards love. Ask forgiveness if you did not seek out God's presence today, and plan to start anew tomorrow in openness to Christ's mission. Take note of a resolution to do this. Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log