Chầu Thánh Thể: Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Cập nhật lúc 23:02 13/04/2013

 

CHẦU THÁNH THỂ

 

NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU

21-4-2013

 

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHÚA CHIÊN LÀNH

 
Giáo phận Hưng Hóa
 

 

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

 I. Phần khai mạc

- Hát kinh Chúa Thánh Thần (cộng đoàn đứng)

Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, lắng nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn, tràn lan ơn thiêng.

- Đọc kinh Tin, Cậy, Mến, kinh ăn năn tội (cộng đoàn quì)

Lời dẫn (một người đọc)

Kính thưa cộng đoàn,

"Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho thế gian". Tình yêu của Thiên Chúa luôn được trao ban cho con người ở mọi thời đại, "Người làm mưa xuống trên kẻ lành cũng như người dữ", không phân biệt loại trừ một ai. Tình yêu ấy được thể hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô trong mầu nhiệm Vượt Qua. Và hôm nay, tình yêu ấy vẫn hằng hiện diện, để làm tươi trẻ linh hồn ta, nuôi dưỡng tinh thần và thỏa mãn các nhu cầu của ta khi ta đến với bí tích Thánh Thể.

Hôm nay, quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cùng nhau suy niệm về hình ảnh một Đức Giêsu vị Mục Tử Nhân Lành, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho đàn chiên. Ngài đang mời gọi mỗi chúng ta hãy tiếp bước theo Ngài trong ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, để tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin mừng cho mọi người và noi gương Ngài, dẫn đưa đoàn chiên Chúa đến bến bờ hạnh phúc, nơi Đức Giêsu đã đi trước để chuẩn bị cho tất cả chúng ta. 

Xin Chúa ban ơn giúp sức, để nhờ ơn Chúa, chúng con có đủ can đảm và lòng nhiệt thành để dấn thân trong đời sống tu trì phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong lòng Giáo hội Việt Nam thân yêu này.

(Linh mục đặt Mình Thánh chầu - Cộng đoàn thinh lặng giây lát và hát)

Hát: Đây Lòng Chúa (cộng đoàn quỳ)

1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

ĐK. Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.

2. Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn. Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt Con Đức Chúa Trời, là Vua trên hết các vua trần ai.

ĐỌC LỜI NGUYỆN (chia hai bên và đọc)

Xướng: Lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong bí tích Thánh thể trước mặt chúng con, chúng con tin và xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con.

Đáp: Chúng con tin, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con.

Xướng: Lạy Chúa là Đấng quyền phép và trọn lành vô cùng. Chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa.

Đáp: Chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa.

Xướng: Chúa đã dựng nên muôn vật và là Vua trời đất. Chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa.

Đáp: Chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa.

Xướng: Chúa đã dựng nên loài người, và cho chúng con được trở nên con Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình yêu Chúa.

Đáp: Chúng con cảm tạ tình yêu Chúa.

Xướng: Nguyên tổ chúng con đã phạm tội, nhưng Chúa đã thương cứu chuộc. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình yêu Chúa.

Đáp: Chúng con cảm tạ tình yêu Chúa.

Xướng: Chúa đã lập phép Thánh Thể, để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình yêu Chúa.

Đáp: Chúng con cảm tạ tình yêu Chúa.

Xướng: Nhưng thế gian đã khinh dể Chúa, không nhìn nhận Chúa là Đấng Cứu Chuộc. Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ cho chúng con.

Đáp: Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ.

Xướng: Cả những người con Chúa là chúng con đây, đã nhiều lân phạm tội làm mất lòng Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ.

Đáp: Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ.

Xướng: Giờ đây, ở gần bên Chúa, chúng con muốn đền tạ tất cả mọi lỗi lầm mình đã vấp phạm. Lạy Chúa, xin nhận lễ vật đền tạ của chúng con.

Đáp: Xin nhận lễ vật đền tạ của chúng con.

Xướng: Chúng con xin dâng lên Chúa lòng thống hối ăn năn thay cho tất cả. Lạy Chúa, xin nhận lễ vật đền tạ của chúng con.

Đáp: Xin nhận lễ vật đền tạ của chúng con.

Xướng: Chúng con xin dâng tình yêu nhỏ bé của chúng con, để mến Chúa thay cho tất cả. Lạy Chúa, xin nhận lễ vật đền tạ của chúng con.

Đáp: Xin nhận lễ vật đền tạ của chúng con.

 

Hát : Lắng Nghe Lời Chúa

TK: Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

LỜI CHÚA: Mc 1,14-20  (một người đọc - cộng đoàn đứng)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô.

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

SUY NIỆM 1: Chúa gọi tôi đi theo Ngài (một người đọc - cộng đoàn ngồi)
 

Thánh Vịnh 42

(cộng đoàn quỳ - chia hai nhóm và đọc)

 

Như nai rừng mong mỏi

Tìm về suối nước trong

Hồn con cũng trông mong

Được gần Ngài, lạy Chúa.

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu, con khát khao tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể.

Linh hồn con khao khát Chúa Trời

Là Chúa Trời hằng sống.

Bao giờ con được đến

Vào bệ kiến tôn nhan?

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu, con khát khao tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể.

Châu lệ là cơm bánh đêm ngày

Khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:

"Này Thiên Chúa ngươi đâu?"

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu, con khát khao tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể.

Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ

Thuở tiến về lều thánh cao sang

Đến tận nhà Thiên Chúa

Cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,

giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu, con khát khao tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể.

Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn

Xót xa phận mình mãi làm chi?

Hãy cậy trông Thiên Chúa,

Tôi còn tán tụng Người,

Người là Đấng Cứu Độ

Là Thiên Chúa của tôi.

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu, con khát khao tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn,

Nên chi từ giải đất Gio-đan

Cũng như rặng Khe-mon cao ngất

Và núi nhỏ Mi-xa

Con tưởng nhớ đến Ngài.

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu, con khát khao tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể.

Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm

Khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang.

Sóng cồn theo nước cuốn,

Ngài để cho tràn ngập thân này.

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu, con khát khao tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể.

Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống

Con ngân nga bài thánh nhạc thâu đêm

Thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu, con khát khao tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể.

Con thưa cùng Thiên Chúa,

Là núi đá bảo vệ đời con:

"Chúa quên con sao đành ?

Sao con phải lang thang tiều tụy,

Chịu quân thù áp bức mãi không thôi?"

Xương cốt con gãy rời từng khúc,

Bởi đối phương lăng nhục thân này,

Khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:

"Này Thiên Chúa ngươi đâu?"

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu, con khát khao tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể.

Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn

Xót xa phận mình mãi làm chi?

Hãy cậy trông Thiên Chúa,

Tôi còn tán tụng Người,

Người là Đấng Cứu Độ

Là Thiên Chúa của tôi.

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu, con khát khao tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể. Chúa là Đấng Cứu Độ và là Thiên Chúa của con.

 

Hát: Trông Cậy Chúa

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.

ĐK. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, trong tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên .

2. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, con tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui.

SUY NIỆM 2: Mầu nhiệm Ơn gọi (một người đọc - cộng đoàn ngồi)

 

 

Thánh Vịnh 23

(cộng đoàn quỳ và đọc)

 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu ngự trong bí tích Thánh Thể là Mục Tử nhân lành của chúng con.


Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu ngự trong bí tích Thánh Thể là Mục Tử nhân lành của chúng con.

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu ngự trong bí tích Thánh Thể là Mục Tử nhân lành của chúng con.

Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

Câu đáp: Lạy Chúa Giêsu ngự trong bí tích Thánh Thể là Mục Tử nhân lành của chúng con.

SUY NIỆM 3: Phó thác cho Chúa dẫn dắt (một người đọc - cộng đoàn ngồi)

Kinh Đền tạ Trái tim Chúa Giêsu (cộng đoàn quỳ)

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành. Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người cố tình tệ bạc, lại con khinh mạn dể duôi. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục trái tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội, mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy. Lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục phỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép bí tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy.

Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy, ít là chúng con xin dâng công đền tội, xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày. Lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ đồng trinh và các thánh, cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ này về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật phúc âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho dddddđược bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy, lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyến dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con, thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng . Amen.

Hát: Cầu cho Đức Giáo Hoàng và Ca Thánh Thể

Lời nguyện Thánh Thể (linh mục đọc)

Phép lành Mình Thánh

Hát: Kinh Hoà Bình (cộng đoàn đứng)

Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí: Ơn an bình.

 

III. Kết thúc: Kinh trông cậy

 

Bài Suy niệm 1

ƠN KÊU GỌI CỦA TÔI ĐI THEO CHÚA

Người ta thường nói tới ba “ơn gọi”: Ơn gọi làm người, ơn gọi làm Kitô hữu và ơn gọi linh mục, tu sĩ. ở đây, chúng ta hãy suy gẫm đôi điều về ơn gọi thứ ba này.

Đọc Kinh Thánh, ta thấy Thiên Chúa can thiệp vào đời sống của những người  được kêu gọi; lời Người định hướng cho cả một cuộc đời. Chúa phán và người ta vâng theo.

Chúa gọi Abraham, và dù tuổi cao ông vẫn sẵn sàng bỏ lại quê hương sự nghiệp, lên đường theo tiếng Chúa kêu mời. Môsê được gọi để giải phóng dân tộc. Ông ngại ngùng, thoái thác: “Tôi là ai mà dám đương đầu với Pharaô hùng mạnh?” Nhưng rồi ông vẫn đi vì có lời Chúa hứa: “Đừng sợ! Có Ta ở với ngươi.” Giêrêmia thì tránh né, nại vào tuổi trẻ và khả năng ăn nói kém cỏi của mình, không phù hợp với sứ mạng được giao phó. Nhưng Chúa không đổi ý, và cuối cùng ông đã nhận làm ngôn sứ của Chúa. Còn Đức Maria, sau khi tìm hiểu rõ thật sự Chúa muốn gì nơi mình, đã khiêm nhường phó mình cho Chúa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Trong Tân Ước, Đức Giêsu cũng can thiệp một cách có uy quyền vào đời sống một số người. Chúng ta thử so sánh ơn gọi của ông Lêvi và ơn gọi của Dakêu: cả hai đều làm nghề thu thuế, - một nghề rất dễ làm giàu, nhưng bị dân chúng khinh dể. Dakêu leo lên cây để nhìn Đức Giêsu đi ngang qua. Ông không hề dám mơ tưởng đến việc được gặp Chúa, được bắt tay nói chuyện với Chúa. Thế nhưng Chúa lại cất tiếng trước: “Này ông Dakêu, xuống mau đi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Quá đỗi ngạc nhiên và vui mừng, ông cán bộ ngành thuế vội vàng tuột xuống cây, dẫn Chúa về nhà đãi tiệc… Cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi cuộc đời ông. Ông thật sự đã trở thành môn đệ trung thành của Chúa. Nhưng ông vẫn ở lại trong môi trường sống bình thường của mình, giữa gia đình và xã hội, với những nghĩa vụ thông thường của một người như mọi người, chỉ có quan niệm sống và cách thức sống là hoàn toàn đổi mới.

Về ơn gọi của ông Lêvi, chắc hẳn ông cũng quá biết phận mình và không khỏi ngỡ ngàng khi Đức Giêsu gọi ông. Chúa đã có sáng kiến trước. Và cũng như Dakêu, ông không từ chối nhưng mau mắn nghe theo Chúa, trước hết ông làm một bữa tiệc ăn mừng và từ biệt. Có một sức mạnh nhiệm mầu nơi Chúa Giêsu vừa thu hút người ta vừa biến đổi người ta. Từ nay ông Lêvi bắt đầu một cuộc đời mới, không phải chỉ trong nội tâm, trong quan niệm sống mà ngay cả bề ngoài. Ông rời bỏ môi trường sống bình thường để chia sẻ cuộc đời rao giảng lưu động của Đức Giêsu và chia sẻ cả số phận của Người nữa.

Không phải chỉ có ông Lêvi đã đi theo Đức Giêsu, nhưng cả ông Dakêu nữa cũng là môn đệ của Người không kém Lêvi. Và chúng ta không biết được ai hơn ai trước mặt Chúa. Đã có những Nicôđêmô, những Ladarô, những Maria Mađalêna, những Mátta... Cũng  như có những Anrê, Phêrô, Gioan philipphê, Giuđa  Itcariốt… Hai cách theo Chúa, hai cách làm môn đệ khác nhau. Cả hai đều được Chúa muốn, và do đó, khách quan cả hai đều là tốt như nhau, nhưng chủ quan, ai được gọi theo cách nào, phải coi đó là tốt nhất cho mình. Cái tốt nhất cho tôi lại không tốt nhất cho em tôi hay bạn tôi ở “ngoài đời” chẳng hạn, và ngược lại. Vậy người linh mục hay người tu sĩ hảy cảm tạ Chúa vì ơn kêu gọi “nhưng không” Chúa dành cho mình, phải sung sướng và đầy lòng tri ân về điều đó, nhưng không được so sánh với kẻ khác mà coi mình ở bậc cao hơn, và đương nhiên “có giá” hơn.

 

Bài suy niệm 2

MẦU NHIỆM ƠN GỌI

Tại sao Chúa gọi tôi vào đời sống linh mục hay tu sĩ mà không kêu gọi người khác? Cũng như với ông Lêvi, với ông Dakêu, với mọi người khác được gọi, tôi cũng được Chúa dừng chân lại, nhìn tới và cất tiếng gọi. Dĩ nhiên không phải hiển nhiên bề ngoài như xưa khi Người gọi các môn đệ, nhưng qua các dấu hiệu bên trong, qua hướng dẫn của những người có trách nhiệm, qua quyết định của giám mục hay của bề trên thay mặt Người…,  - tất cả gộp lại tạo thành một sự chắc chắn tinh thần mạnh mẽ. Một tiếng gọi hoàn toàn tự do, không có gì bó buộc Chúa. Một ân huệ hoàn toàn nhưng không, không do công trạng gì của tôi: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chon anh em…” Tại sao Chúa gọi tôi mà không gọi anh tôi, em tôi, bạn tôi chẳng hạn? Đó là bí mật của Chúa. Một điều không thể tự giải thích nổi. Không thể tìm ra lý lẽ tự nhiên để giải thích, mặc dù ơn gọi linh mục và tu sĩ cũng cần đến những điều kiện và yêu cầu thực tế để có thế quyết định và chọn lựa ơn gọi của mình. Nhưng bí mật của Chúa, không ai có thể nói: Tôi có điều kiện tốt hơn, nên Chúa gọi tôi. Cách nói đúng nhất, chúng ta sẽ nói trong lòng tin rằng đó là do tình thương của Chúa.

 

Bài suy niệm 3

PHÓ THÁC CHO CHÚA

Chúng ta dù sống trong ơn gọi tu trì hay gia đình, chúng ta cần phải tìm kiếm và sống theo thánh ý Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không biết được thánh ý ấy rõ ràng trong mọi chi tiết cụ thể. Dù vậy, ta không có gì phải “lo xa”, cứ dấn bước theo Chúa trong hoàn cảnh, trong nhiệm vụ cụ thể hiện tại được giao phó. Tới đâu, Chúa sẽ cho biết tới đó. Như các Tông Đồ xưa đã bỏ mọi sự theo Chúa, nhưng vẫn chưa biết trước con đường sẽ dẫn mình qua những chặng đường nào và kết thúc ra sao. Nhiều khi theo ước muốn hay dự tính của mình thì tưởng sẽ là như thế này thế kia, nhưng Chúa cứ làm cho họ phải thất vọng hoài… Để rồi cuối cùng họ chỉ còn biết phó mặc cho Người dẫn dắt.

Lấy trường hợp Tông đồ Phêrô. Sau khi đã tuyên xưng tình thương của mình với Chúa ba lần, Phêrô được Người cho biết: “Thật, Thầy bảo cho anh biết: Lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi về già anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đi đến nơi anh chẳng muốn.” Và Tông đồ Gioan, người ghi lại mấy lời này, giải thích: “Chúa nói vậy có ý ám chỉ ông (Phêrô) sẽ chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: Hãy theo Thầy.” (Ga 21, 18-19).

Như thế, Chúa Giêsu đã gọi ông Phêrô cách tỏ tường hai lần, lần đầu tiên trên bờ hồ và lần thứ hai này, sau khi Chúa đã chết và phục sinh, tức là sau khi Phêrô đã bỏ hết mọi dự phóng riêng cho đời mình, bỏ hết mọi mộng tưởng, ảo tưởng mà ông đã vẽ vời ra khi cất bước đi theo Thầy. Phêrô lúc này trở nên hoàn toàn khiêm nhường, hoàn toàn dễ bảo, không mảy may tìm kiếm ý riêng nữa. Thầy muốn làm gì con thì làm, con không làm gì tự ý nữa. Cả cách con sẽ chết ra sao để hoàn thành ơn gọi đời mình, cũng mặc Thầy định liệu. Điều quan trọng là con biết rằng Thầy thương con. Đó là sức mạnh giúp con tiếp tục dấn bước. Người học sinh nào biết thầy cô quan tâm chăm sóc cho mình mình, sẽ tiến rất mau. Người đàn bà nào biết chồng con thương mình, sẽ không sợ hy sinh nào hết.

Để trung thành, để can đảm và đổi mới mình mỗi ngày, ta cũng phải tin và nhận ra tình yêu săn đón của Chúa trong đời ta. Người thương yêu ta trước, Người chọn ta và sai ta đi. Đó là nguồn gốc cuộc đời thánh hiến tu trì của ta. Chúa gọi mỗi người theo một cách, nhưng bao giờ cũng chỉ vì yêu thương. Những hoàn cảnh bên ngoài chỉ là trung gian của ân sủng. Mỗi người phải nuôi dưỡng sống động ký ức đó về ơn gọi riêng của mình. Thời gian là yếu tố cần thiết cho mọi cuộc tình duyên chín muồi. Song thời gian cũng là một cuộc thử thách nhiều khi đe dọa những mối tình… Ta hãy nhìn lại để cảm tạ, sám hối và đổi mới ý chí ta đáp lại tình thương Chúa mỗi ngày một quảng đại hơn.

Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log