Thứ năm, 25/07/2024
Số giáo họ:6
Số giáo dân:902
Bổn mạng: 
Linh mục xứ: Chánh xứ Phêrô Nguyễn Xuân Doanh
Địa chỉ: Bản Mạ, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

GIÁO XỨ THAN UYÊN

1. Địa chỉ: Bản Mạ, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
2. Hình thành và phát triển
Giáo xứ Than Uyên nằm trên địa bàn của hai huyện là Than Uyên và huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, bao gồm 12 cộng đoàn, trong đó có 3 cộng đoàn người dân tộc Kinh và 9 cộng đoàn người dân tộc H’mông. Giáo xứ Than Uyên chưa có cơ sở làm nơi thờ phượng, chưa có đất, chưa có nhà xứ, chưa có thánh Bổn Mạng. Cộng đoàn Than Uyên mượn nhà dân làm nơi cầu nguyện và dâng Thánh Lễ.
3. Các họ trong Giáo xứ 
3.1. Giáo họ Than Uyên
Địa chỉ: Bản Mạ, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Số giáo dân: 120.
3.2. Giáo điểm Huổi Bắc
Địa chỉ: Bản Huổi Bắc, xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Số giáo dân: 120.
3.3. Giáo điểm Tà Mung
Địa chỉ: Bản Nậm Pắc, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Số giáo dân: 70.
3.4. Giáo điểm Phúc Than
Địa chỉ: Bản Sam Sẩu, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Số giáo dân: 80.
3.5. Giáo điểm Tân Yên
Địa chỉ: Khu 15, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
                        Số giáo dân: 40.
3.6. Giáo điểm Nậm Sỏ
Địa chỉ: Bản Nậm Đanh, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
                             Số giáo dân: 35.
3.7. Giáo điểm Thào A
Địa chỉ: Bản Thào A, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
                               Số giáo dân: 80.
3.8. Giáo điểm Suối Lĩnh
                          Số giáo dân: 120.
3.9. Giáo điểm Khâu Giềng
Địa chỉ: Bản Khâu Giềng, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
                      Số giáo dân: 120.
3.10. Giáo điểm Mít Nọi
Địa chỉ: Bản Mít Nọi, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
                        Số giáo dân: 120.
3.11. Giáo điểm Hua Cưởm
Địa chỉ: Bản Hua Cưởm, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
                      Số giáo dân: 35.
3.12. Giáo điểm Sơn Hà
Địa chỉ: Bản Sơn Hà, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Số giáo dân: 35.
Hạt LÀO CAI - LAI CHÂU › Xứ THAN UYÊN
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log