Thứ năm, 20/06/2024
Số giáo họ:5
Số giáo dân:1.500
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ - ngày kính 01/05
Linh mục xứ: Quản xứ Giuse Dương Quốc Chí, Phó xứ Giuse Nguyễn Tâm Thoan
Địa chỉ: Nhà thờ Thanh Uyên, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
GIÁO XỨ THANH UYÊN
1. Địa chỉ: Xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
2. Hình thành và phát triển: Trước đây, Thanh Uyên là 1 Giáo họ thuộc Giáo xứ Hiền Quan, được thành lập từ khoảng năm 1870.
Năm 2007, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã nâng Giáo họ Thanh Uyên lên thành Giáo xứ Thanh Uyên.
3. Quan thầy: Thánh Giuse Thợ (1/5).
4. Nhà thờ: Nhà thờ cũ được xây dựng năm 1909. Ngôi nhà thờ mới hiện nay được xây dựng năm 1995, trùng tu 2016.
5. Số giáo dân: Giáo dân trong toàn Giáo xứ là 1.500 nhân danh.
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: cha Phêrô Nguyễn Văn Đề, cha Phêrô Nguyễn Hữu Ái, cha Huyền, cha Phaolô Nguyễn Siêu Việt (1948 - 1979), cha Giuse Nguyễn Văn Đông (1980 - 1991), cha Phêrô Phùng Văn Tôn (1991 - 2000), cha Phanxicô Xaviê Đỗ Đình Đạt (2000 - 2004), cha Phêrô Nguyễn Trường Thịnh (2004 - 2014), cha Giuse Kiều Trí Sơn (2014), cha Giuse Nguyễn Văn Mạnh, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp, cha Gioan Baotixita Kiều Văn Phú.
7. Các Giáo họ trong Giáo xứ
7.1. Giáo họ Minh Đức 
Năm thành lập: 2011.
Quan thầy: Thánh Giuse Thợ (1/5).
Nhà thờ được xây dựng: Nhà thờ cũ được xây dựng năm 1909. Ngôi nhà thờ mới hiện nay được xây dựng năm 1995, trùng tu 2016.
7.2. Giáo họ Hưng Hoá
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hoá, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Năm thành lập: 1888.
Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm (08/12).
Số giáo dân: 128 nhân danh.
Hạt TÂY NAM PHÚ THỌ › Xứ THANH UYÊN
7.3. Giáo họ Đức Phong giáo dânHạt TÂY NAM PHÚ THỌ › Xứ THANH UYÊN
Địa chỉ: Xã Đức Phong, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Năm thành lập: 1882.
Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
7.4. Giáo điểm Gia Áo
Địa chỉ: Khu 8, xã Thánh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Năm thành lập: 2019.
Quan thầy: Thánh Têrêsa Avila (15/10).
Số giáo dân: 153 nhân danh.
Hạt TÂY NAM PHÚ THỌ › Xứ THANH UYÊN
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log