Thứ bẩy, 04/02/2023
Số giáo họ:3
Số giáo dân:2.546
Bổn mạng: Thánh Giuse - ngày kính 19/03
Linh mục xứ: Chánh xứ Phêrô Nguyễn Trường Thịnh
Địa chỉ: Khu 16, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

GIÁO XỨ LÀNG LANG

  1.  Địa chỉ: Khu 16, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  2. Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
  3. Nguồn gốc: Xưa kia, một số người Công giáo gốc Thái Bình và Nam Định lên đây làm ăn kinh tế, mang theo hạt giống Tin Mừng đến đây. Từ đó vùng này được đón nhận Tin Mừng. Trước năm 1898, Làng Lang là một Giáo họ thuộc Giáo xứ Bầu Nọ. Đến năm 1898, Làng Lang được nâng lên cấp Giáo xứ. Khi được thành lập, Giáo xứ Làng Lang có những họ giáo: Làng Lang (Thọ Xuân), Gia Thanh, Cây Hồng, Cây Sung, Lập Lầu, Mã Lài (Ban Thái), Bảo Hựu, Phù Lỗ, Phù Lão (An Lập). 9 họ đạo này có trước năm 1895. Và sau khi Giáo xứ được thành lập, có thêm 15 Giáo họ nữa.
  4. Nhà thờ: Xây dựng năm 1985 thời cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh, với diện tích 416m2 (dài 32m, rộng 13m).
  5. Giáo dân: 2.546 nhân danh.
Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: cha Phêrô Vũ Đình Cúc (1898), cha Phaolô Nguyễn Văn Đề (1903), cha già Nguyễn Văn Minh (1915), cha Giuse Nguyễn Công Triệu (1922), cha Giuse Đỗ Khải Nguyên (1940), cha Phêrô Đặng Kim Lan (1960), cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh (1985), Cha Giuse Chu Văn Khương (2004), cha Giuse Nguyễn Kim Hoàng và đến nay cha Phêrô Nguyễn Trường Thịnh.Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ LÀNG LANG
  1. Các Linh mục bản hương: cha Giuse Nguyễn Đức Khoái, cha Giuse Nguyễn Hữu Tứ, cha Giuse Nguyễn Tâm Thoan. Giáo xứ cũng dâng hiến cho Giáo hội 4 nữ tu và 3 đại chủng sinh.
  2. Các Giáo họ trong Giáo xứ
  3. 1. Giáo họ Thanh Xuân
Địa chỉ: Khu 19, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10).
Nhà thờ: 60m2.
Giáo dân: 270 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ LÀNG LANG
  1. 2. Giáo họ Lập Lầu
Địa chỉ: Khu 3, xóm Lập Lầu, xã Lệ Mỹ,  huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Sinh nhật Đức Mẹ (08/09).
Giáo dân: 276 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ LÀNG LANG
  1. 3. Giáo họ Liên Hoa
Địa chỉ: Xóm An Lập, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Thánh Phaolô Tông đồ trở lại (25/01).
Nhà thờ chưa có.
Giáo dân:  60 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ LÀNG LANG
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log