Thứ năm, 20/06/2024
Số giáo họ:3
Số giáo dân:2.218
Bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
Linh mục xứ: Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm
Địa chỉ: Khu 9, xã Văn Lung, Tx Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

GIÁO XỨ XUÂN THÀNH

  1. Địa chỉ: Khu 8, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
  2. Nguồn gốc: Vào thập niên 60 của thế kỷ XX, máy bay Mỹ ném bom ác liệt ở vùng Trù Mật, nhiều người phải tìm nơi ẩn nấp. Bởi vậy, họ đã tản ra cây số 2 ẩn nấp và sinh sống luôn tại đó. Và từ đó họ lấy tên là Xuân Thành.
Năm 1988, số tín hữu nơi đây khá đông, cha Phêrô Doãn Quang Ngọc hướng dẫn dân làm một ngôi nhà thờ. Đó là ngôi nhà gỗ 4 gian, lợp lá.
Ngày 30/04/1992, cha Giuse Nguyễn Công Hách và Cha Phêrô Doãn Quang Ngọc đã xin Bề trên Giáo phận chính thức thành lập Giáo họ Xuân Thành. Ngày 08/09/2015, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất đã quyết định nâng Xuân Thành lên thành Giáo xứ.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ XUÂN THÀNH
  1. Quan thầy: Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
  2. Nhà thờ: Diện tích 170m2; khuôn viên xung quanh nhà thờ có diện tích khoảng 1.000m2, nhà mục vụ diện tích khoảng 300m2, khuôn viên nhà giáo lý diện tích sử dụng khoảng 420m2.
  3. Giáo dân: 2.218 nhân danh.
  4. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Phêrô Doãn Quang Ngọc, cha Luca Nguyễn Thế Truyền, cha Antôn Nguyễn Gia Nhang, cha Giuse Lê Ngọc Nghi, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cha Inhaxiô Nguyễn Quang Triều, cha Giuse Phạm Văn Viện, cha Phêrô Nguyễn Trường Giang, cha Giuse Đỗ Văn Nguyên, cha Giuse Vũ Công Phường.
  5. Các Giáo họ trong Giáo xứ
  6. 1. Giáo họ Xuân Thắng
Địa chỉ: Khu 9, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.
Thành lập: Ngày 23/11/2013.
Khuôn viên nhà thờ: Diện tích 264m2; khuôn viên xung quanh nhà thờ có diện tích khoảng 560m2.
Giáo dân: 645 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ XUÂN THÀNH
  1. 2. Giáo họ Xuân Tiến
Địa chỉ: Khu 9, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Thánh Giuse Thợ (01/05).
Thành lập: Ngày 08/09/2015.
Khuôn viên nhà thờ, nhà mục vụ: tổng diện tích hiện tại của Giáo họ khoảng 1.000m2.
Giáo dân: 402 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ XUÂN THÀNH
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log