Thứ năm, 20/06/2024
Số giáo họ:5
Số giáo dân:3.600
Bổn mạng: Thánh Phêrô Tông Đồ - ngày kính 29/06
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm, Phó xứ Giuse Nguyễn Đức Tùng
Địa chỉ: Khu 5, Văn Lung, Tx Phú Thọ, Phú Thọ

GIÁO XỨ TRÙ MẬT

1. Địa chỉ: Xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
2. Nguồn gốc: Vào khoảng năm 1742 có một số người ở Kẻ Sặt - Hà Nam dọc thuyền theo sông Hồng, tới vùng này để đánh cá và cư ngụ tại đây; hết mùa nước họ lại trở về xuôi. Hàng năm cứ như vậy họ tới rồi họ lại về, dần dần họ ở lại luôn. Đến năm 1844, có 3 gia đình dòng họ: Trần, Lê, Nguyễn là những người Công giáo làm nghề đánh cá, thấy phong cảnh thổ nhưỡng hợp với họ cho nên họ quyết định ở lại làm lều ở tạm và cắm Trặng giữ cá, cho nên mới gọi là Làng Xóm Trặng. Thời gian trôi đi, con cái dần đông lên và thêm một số người nơi khác lui tới; lúc này đạo Công giáo được bảo trợ của nhà nước Pháp nên có uy thế. Từ đó dân Công giáo xin thành lập Giáo điểm và làm nhà nguyện tại Xóm Lá (Xóm Tam Sơn ngày nay) để đọc kinh và các em học kinh bổn. Vì nơi đây đất đai phì nhiêu màu mỡ bởi phù sa sông Hồng bồi đắp, tôm cá nhiều vô kể. Lúc này họ đổi tên là Làng Trù Mật vào năm 1850, trực thuộc xứ Bầu Nọ (Nỗ Lực ngày nay). Đến năm 1887 do sự phân chia của Giáo phận, Giáo họ Trù Mật trực thuộc xứ Hà Thạch.Năm 1940, cha Phêrô Lê Khanh quản nhiệm và thành lập phiên xứ Trù Mật thuộc xứ Hà Thạch. Sau đó, cha Phêrô Doãn Quang Ngọc coi sóc và nhận thấy giáo dân đông và đã có 7 họ giáo, nên Cha cố Ngọc kính trình Đức Cha Kim xin thành lập Giáo xứ.
3. Thành lập: Giáo xứ Trù Mật được thành lập năm 1946. Năm 1951 Bề trên Giáo phận giao cho Cha Phêrô Lê Khanh quản xứ. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Phêrô Lê Khanh, cha Giuse Nguyễn Công Hách, cha Phêrô Doãn Quang Ngọc, cha Gioan Maria Vũ Tất, cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh, cha Phêrô Phùng Văn Tôn, cha Antôn Nguyễn Gia Nhang, cha Luca Nguyễn Thế Truyền, cha Giuse Lê Ngọc Nghi, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cha Inhaxiô Nguyễn Quang Triều, cha Giuse Nguyễn Văn Yêm, cha Gioan Ngô Văn Khuê, và là hiện nay cha Giuse Vũ Công Phường
Thánh bổn mạng: Thánh Phêrô Tông đồ (29/06).
Nhà thờ:  Diện tích 360m2; nhà mục vụ 3 tầng: dài 27m; rộng 10m
Giáo dân Tòan Giáo xứ: 3.600 nhân danh.
Các linh mục dâng hiến cho Giáo hội: Cha Phêrô Trần Văn Sơn, cha Phêrô Trần Minh Tất, cha Phêrô Nguyễn Đình Trù, cha Phêrô Trần Lệ Trí, cha Phaolô Nguyễn Khắc Hy, cha Phaolô Lưu Ngọc Lâm, cha Phêrô Nguyễn Trường Thịnh, cha Phêrô Lê Quốc Hưng, cha Phêrô Trần Đức Lâm, cha Phêrô Trần Văn Hương, cha Giuse Trần Quý Tuần, cha Phaolô Lưu Hữu Tình.

4. Các Giáo họ trong Giáo xứ
4. 1. Giáo họ Đông Dần Địa chỉ: Xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: Năm 2015.
Nhà thờ: Diện tích 300m2.
Quan thầy: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01/01).
Giáo dân: 1.205 nhân danh.

4. 2. Giáo họ Tân An Địa chỉ: Khu 3, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: Năm 2015.
Nhà thờ: Diện tích 200m2.
Quan thầy: Mẹ La Vang (13/08).
Giáo dân: 500 nhân danh.

4. 3. Giáo họ Cao Bang Địa chỉ: Xã Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ.
Thành lập: Năm 1929.
Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
Nhà thờ: Bị trúng bom năm 1967 nên hư hỏng nhiều. Được xây dựng lại năm 1987 với diện tích 150m2.. Ngôi nhà thờ này hiện nay đã hạ giải và đang hoàn thiện ngôi nhà thờ mới.
Giáo dân: 300 nhân danh.

4. 4. Giáo họ Phú Thọ Địa chỉ: Tổ 4A, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: Năm 1936.
Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm (08/12).
Nhà thờ: Xây dựng năm 2019, diện tích 360m2.
Giáo dân: 250 nhân danh.

Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ TRÙ MẬT
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log