Thứ năm, 20/02/2020
Linh mục Phanxicô Xaviê  Nguyễn Công Chính,MF
Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Chính,MF
Lễ bổn mạng: 03/12
Ngày sinh: 17/01/1975
Thụ phong: 08/12/2016
Thuộc dòng tu: Thừa Sai Đức Tin
Khẩu hiệu: "Ơn Thầy đủ cho con" (2Cr 12,9)
Chức vụ: Phó xứ Thạch Khoán.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Thạch Khoán, xóm Nhà Thờ, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại:
Email:
- Từ tháng 12/2016 – 08/2017 : Phó xứ giáo xứ Thụy Lôi – Giáo phận Thái Bình.
- Từ tháng 09/2017 : Phó đặc trách giáo xứ Thạch Khoán – Giáo phận Hưng Hóa

 

|||||
Những giây phút đẹp trong thánh lễ truyền chức Phó tế tại Sơn Lộc, Gp. Hưng Hoá, 18.02.2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log