Thứ sáu, 01/03/2024
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
Số giáo họ:8
Số giáo dân:1.952
Bổn mạng: 
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Ninh
Địa chỉ: Vĩnh Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội

GIÁO XỨ VĨNH THỌ

1. Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thọ, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.Hạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
2. Nguồn gốc Hạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
Vĩnh Thọ đón nhận Tin Mừng năm 1792. Vĩnh Thọ thời xa xưa là một họ đạo thuộc Giáo xứ Kẻ Bạc. Năm 1833, khi vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm đạo, thì nhà thờ của nhà xứ Kẻ Bạc đã bị tháo dỡ. Từ đó, Bách Lộc trở thành một Giáo xứ; trừ một số họ đạo đã có trước từ lâu như: Phú Châu, Vĩnh Thọ, Xuân Vân. Còn lại mãi đến năm 1932, có thêm nhiều làng ra nhập đạo như: Đoài Thôn, Cựu Lục, Ân Phú, Kim Lũ, Phù Long, Phương Đình, Hát Môn.
Ngày 10/06/1933, Đức Cha Paul Ramond đặt Giáo họ Vĩnh Thọ là chính phiên 2 của Giáo xứ Bách Lộc, gồm 9 Giáo họ (vào thập kỷ 80, cha Gioan Lương Đình Nghi chuyển Giáo họ Hát Môn về phiên Thuấn Nội). Ngày 23/03/1937, cha xứ Bách Lộc là Phêrô Phí Đình Thanh đã sai Cha phó Phanxicô Nguyễn Khắc Hiếu ra ở hẳn ngoài Vĩnh Thọ. Năm 1948, Cha phó Bách Lộc là Phêrô Nguyễn Huy Quang về Vĩnh Thọ. Năm 1951, Cha Phêrô Dư Tác Thiện cũng về mục vụ tại Vĩnh Thọ.
Tháng 2/1951, nhà thờ mới của Vĩnh Thọ được khởi công xây dựng và hoàn thành đầu tháng 8/1958. Nhà thờ Giáo họ có chiều dài là 33,5m; chiều rộng 13m; tháp chuông cao 32m.
Năm 1961 - 1962, cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu về quản nhiệm phiên Vĩnh Thọ. Từ năm 1962 - 1968, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bảo về quản nhiệm phiên Vĩnh Thọ và từ đó cho tới năm 2008, không có cha nào về ở Vĩnh Thọ.
Ngày 13/06/2007, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương quyết định chia Giáo xứ Bách Lộc thành 4 Giáo xứ gồm: Bách Lộc, Vĩnh Thọ, Hạ Hiệp và Thuấn Nội. Giáo xứ Vĩnh Thọ gồm 8 Giáo họ: Vĩnh Thọ, Phú Châu, Xuân Vân, Đoài Thôn, Cựu Lục, Ân Phú, Kim Lũ và Phù Long. Ngày 04/10/2008, Đức Cha Antôn bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh về làm cha xứ Vĩnh Thọ.

3. Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08/12.Hạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
4. Số giáo dân: Tổng số nhân danh là 1.952 người.Hạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
5. Các linh mục phục vụ: Cha Phí Đình Thanh, cha Phanxicô Nguyễn Khắc Hiếu, Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Quang, cha Dư Tác Thiện, Đức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bảo, cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp, cha Antôn Nguyễn Đức Hiểu, cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Hùng, cha phó đặc trách Giuse Đỗ Văn Nguyên.Hạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
6. Các linh mục và tu sĩ bản hương: Cha Phêrô Doãn Quang Ngọc (1900 - 1995), cha Giuse Doãn Thực Sự (1905-1981), cha Giuse Nguyễn Thái Hà, cha Gioan Đặng Văn Nghĩa, cha Giuse Đặng Văn Mạnh, cha Giuse Doãn Văn Huy, cha Giuse Phùng Quốc Hiếu, cha Giuse Doãn Đức. Có 3 nữ tu, 1 tu sỹ nam và 2 thầy Chủng sinh.Hạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
7. Các Giáo họ trong Giáo xứHạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
Giáo xứ Vĩnh Thọ có 8 Giáo họ, trong đó Giáo họ Vĩnh Thọ có 900 nhân danh, thuộc họ nhà xứ.Hạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
7.1. Giáo họ Phú ChâuHạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
Địa chỉ: Thôn Phú Châu, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ đón nhận Tin Mừng năm 1780, số giáo dân tính đến 12/2019 là 316 người. Nhà thờ mới được xây dựng lại thời Cha cố Giuse Nguyễn Văn Đỉnh, có chiều dài 30m, rộng 12m, tháp chuông cao 29m.
Quan thầy: Thánh Phanxicô, ngày 03/12.
Các linh mục và tu sĩ bản hương: Cha Giuse Lê Đoài Túc. Ngoài ra Giáo họ có 2 thầy Chủng sinh và 6 Dì thuộc Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.

7.2. Giáo họ Xuân VânHạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
Địa chỉ: Thôn Xuân Vân, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ đón nhận Tin Mừng năm 1872. Nhà thờ khởi công xây dựng ngày 15/01/1990, khánh thành ngày 18/12/1991, với chiều dài 21m, rộng 8m, tháp chuông cao 21m.
Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi, ngày 07/10.
Số giáo dân: Giáo họ có 207 nhân danh.
Các linh mục và tu sĩ bản hương: Đức Cha Phêrô Khuất Văn Tạo, cha Phêrô Đỗ Văn Hạnh, cha Giuse Đỗ Kim Sơn, cha Giuse Khuất Duy Linh, cha Phêrô Đỗ Ngọc Cường, cha Phêrô Đỗ Ngọc Khánh, cha Giuse Nguyễn Văn Quân, cha Giuse Khuất Văn Long. Ngoài ra, Giáo họ còn có 4 Dì thuộc dòng MTG Hưng Hóa.

7.3. Giáo họ Đoài ThônHạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
Địa chỉ: Thôn Xuân Đoài, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ đón nhận Tin Mừng năm 1932. Nhà thờ được khởi công xây dựng ngày 29/06/2009, khánh thành ngày 21/04/2010. Với chiều dài 25,5m, rộng 8m, tháp chuông cao 25m.
Quan thầy: Thánh Giuse, ngày 19/03.
Số giáo dân: 317 nhân danh.
Các linh mục và tu sĩ bản hương: Cha Phêrô Nguyễn Xuân Doanh. Ngoài ra, Giáo họ có 3 Dì thuộc Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.

7.4. Giáo họ Cựu LụcHạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
Địa chỉ: Thôn Cựu Lục, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ đón nhận Tin Mừng năm 1932. Nhà thờ khởi công xây dựng ngày 3/9/2001, khánh thành ngày 16/04/2007. Nhà thờ có chiều dài 18m, rộng 7m, tháp chuông cao 20m.
Quan thầy: Thánh Têrêxa Hài Đồng, ngày 01/10.
Số giáo dân: 82 nhân danh.

7.5. Giáo họ Ân PhúHạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
Địa chỉ: Thôn Ân Phú, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ đón nhận Tin Mừng năm 1932. Nhà thờ khởi công xây dựng ngày 07/05/2016, hiện tại chưa hoàn thành. Nhà thờ có chiều dài 32m, rộng 12m, tháp chuông cao 27,5m.
Quan thầy: Thánh Antô Pađôva, ngày 13/06.
Số giáo dân: 57 nhân danh.

7.6. Giáo họ Kim LũHạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
Địa chỉ: Thôn Kim Lũ, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ đón nhận Tin Mừng năm 1932, hiện vẫn chưa có nhà thờ.
Quan thầy: Thánh Phanxicô Assisi, ngày 04/10.
Số giáo dân: 52 nhân danh.

7.7. Giáo họ Phù LongHạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
Địa chỉ: Thôn Phù Long, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ đón nhận Tin Mừng năm 1932. Giáo họ chưa có nhà thờ.
Quan thầy: Thánh Phaolô Trở Lại, ngày 25/01.
Số giáo dân: 21 nhân danh.
Hạt SƠN TÂY › Xứ VĨNH THỌ
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Linh dược chữa trị tâm hồn
Linh dược chữa trị tâm hồn
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là linh dược chữa trị tâm hồn chúng ta. Với tư duy logic, chúng ta không thể hiểu cách hành xử của người cha “phung phí” đối với đứa con “phung phá” và đối với người con cả, bởi vì, toàn bộ hiện tượng “yêu” đều dựa trên sự nghịch lý.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log