Thứ năm, 20/06/2024
Số giáo họ:2
Số giáo dân:950
Bổn mạng: Thánh Giuse - ngày kính 19/03
Linh mục xứ: Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Nhà thờ Vĩnh Hóa, xã Thụy Vân, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

GIÁO XỨ VĨNH HÓA

  1. Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  2. Nguồn gốc: Là một Giáo họ thuộc Giáo xứ Nỗ Lực, được thành lập từ năm 1910, do hai cố Vĩnh và Hóa người Pháp. Tên của Giáo họ được gọi là Vĩnh Hóa vì lý do là hai cố: Cố Cor-nille Vĩnh người Pháp (linh mục 1935, +22/03/1943) và cố Joseph Massard Hóa người Pháp (linh mục 1903, +30/01/1951) đã mua đất và hình thành Giáo họ Vĩnh Hóa. Năm 1924 khởi công xây dựng nhà thờ gỗ lá có diện tích 8 m2.
Giáo họ Vĩnh Hóa, lúc ban đầu chủ yếu là dân bản địa, sống tập trung. Khi có khu công nghiệp gần kề thì công ăn việc làm của người dân thuận tiện hơn rất nhiều.
Trong thời kỳ cải cách ruộng đất nhà thờ bỏ không, dân mượn để tre, gỗ, lá nên bị cháy gian cuối. Năm 1978, số ít người trong họ đã cống hiến nhà thờ cho hợp tác xã nông nghiệp mượn để sử dụng làm nhà mẫu giáo, nhà kho chứa lương thực, rồi xưởng dệt xô màn. Năm 1989 dân họ làm đơn xin lại ngôi nhà thờ để làm nơi thờ tự. Năm 1990, có Thánh Lễ đầu tiên sau 12 năm gián đoạn, do Cha chính xứ Nỗ Lực Phêrô Phùng Văn Tôn chủ sự và đời sống đức tin của giáo dân dần được phục hồi.  
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ VĨNH HÓA
  1. Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
  2. Nhà thờ: Tổng diện tích 350m2.
  3. Giáo dân:  950 nhân danh.
Giáo xứ Vĩnh Hóa đã dâng cho Chúa: 1 nữ tu dòng Mến Thánh Giá và 1 tu sỹ dòng Đan viện Thánh Mẫu Phước Lý.Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ VĨNH HÓA
  1. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Phêrô Phùng Văn Tôn, cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp, cha Giuse Lê Ngọc Nghi, cha phó đặc trách Giuse Đỗ Đình Tôn.
  2. Các Giáo họ trong Giáo xứ
Giáo họ Thanh Long
Địa chỉ: Khu 8, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: Ngày 26/06/1998.      
Quan thầy: Thánh Augustinô (28/08).
Nhà nguyện: Diện tích 380m2, hiện nay đang xây dựng nhà nguyện để cho bà con Giáo họ sinh hoạt.
Giáo dân: 39 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ VĨNH HÓA
Church Các giáo họ trong giáo xứ: Giáo họ Vĩnh Hóa, Giáo họ Thanh Long.
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log