Thứ năm, 20/06/2024
Số giáo họ:3
Số giáo dân:563
Bổn mạng: Thánh Luca - ngày kính 18/10
Linh mục xứ: Chánh xứ Phêrô Phan Văn Vẻ
Địa chỉ: Nhà thờ Gia Thanh, khu 2, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

GIÁO XỨ GIA THANH

  1. Địa chỉ: Xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  2. Nguồn gốc: Khi mới có đạo thì nơi đây gọi là Gia Lương (1860) và thuộc về xứ Bầu Nọ. Khi mới lập họ, có 11 hộ, 40 nhân danh. Từ khi Làng Lang được tách xứ thì Gia Thanh thuộc Làng Lang và có Cha ở luôn (cố Hào từ 1892 - 1933). Từ năm 1938 trở thành một Giáo xứ. Nhưng vì thời thế, mãi năm 2007 Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương mới lại khôi phục cái tên Giáo xứ. Và từ đây, Giáo xứ Gia Thanh gồm những họ giáo sau: Gia Thanh, Phù Lỗ, Lỗ Trì, An Đạo, Phú Long, Bờ Nưa, Thanh Thúy, Trung Giáp.
  3. Quan thầy: Thánh Luca (18/10).
  4. Nhà thờ: Diện tích 250m2.
  5. Giáo dân: 563 nhân danh.
  6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Augustin PiChaud - Hào (1892 – 1933), Cha Giuse Vũ Đình Tuyên, Cha Giacôbê Trần Tự Lập (1943 – 1946), Cha Giuse Đỗ Minh Cha Đức (1946 - 1950), Cha Giuse Đỗ Đức Hạnh (1950 - 1952), Cha Nguyên (1956), Cha Phêrô Đặng Kim Lan. Từ năm 1964 Gia Thanh hoàn toàn vắng bóng chủ chăn. Ngày 04/05/1985, Cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh, Cha Giuse Chu Văn Khương. Đầu năm 2013, Cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyển về quản xứ Gia Thanh.
  7. Các Giáo họ trong Giáo xứ
7.1. Giáo họ Phú Long
Địa chỉ: Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Thánh Gioan Baotixita (24/06).
Nhà thờ: Năm 2015, gia đình bà Đào Thị Loan hiến tặng Giáo họ thửa đất 437,9m2. Năm 2016, Giáo họ xây được ngôi nhà nguyện với diện tích khoảng 120m2.
Giáo dân: 65 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ GIA THANH
7.2. Giáo điểm Bờ Nưa Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ GIA THANH
Địa chỉ: Xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Thánh Phêrô (29/06).
Giáo dân:  22 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ GIA THANH
Church Các giáo họ trong giáo xứ: Giáo họ Gia Thanh, Giáo họ Phú Long, Giáo họ Bờ Nưa.
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log