Thứ năm, 08/06/2023

Dẫu Rằng Con Thiên Chúa

Cập nhật lúc 07:57 25/03/2021

Dẫu là Con Thiên Chúa

Ngài vẫn học vâng phục
Bằng lòng chịu đau khổ
Tử nạn cứu độ con.


Dẫu là Con Thiên Chúa
Ngài chẳng màng lợi danh
Hy sinh hiến thân mình
Chết treo trên thập tự.


Dẫu là Con Thiên Chúa
Mặc lấy xác phàm nhân
Ngoại trừ muôn tội lỗi
Trở nên giống con người.


Dẫu là Con Thiên Chúa     
Tựa lúa mì mục nát    
Gieo vào trong lòng đời
Trổ sinh hoa Phục sinh.


Dẫu là Con Thiên Chúa
Ngài khiêm nhường đơn hạ 
Vâng lời cho đến chết

Thập tự giá hiển vinh.

Lm. Xuân Hy Vọng
Thông tin khác:
Mùa Chay Thánh (03/03/2021)
Giuse Công Chính (02/03/2021)
Mùa Chay Thánh (28/02/2021)
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log