Thứ ba, 01/12/2020

Lời nguyện chung lễ thiếu nhi – Chúa nhật 14 thường niên C

Cập nhật lúc 20:20 05/07/2019
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Truyền giáo là lệnh truyền của Chúa Giêsu, và cũng là bản chất của Giáo Hội. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong Hội Thánh, cách riêng cho thiếu nhi ý thức được sứ mệnh cao cả này.
  1. “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Chúa luôn thao thức và mong muốn có nhiều người dấn thân truyền giáo để mở mang Nước Chúa. Xin Chúa cho mọi người chúng ta đây biết cầu nguyện cho việc truyền giáo và sẵn sàng tham gia vào công việc cao quý này.
  2. Truyền giáo là trách nhiệm của mọi kitô hữu, kể cả thiếu nhi. Xin Chúa cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng con ý thức được sứ mạng này, nhất là cho người lớn biết nêu gương cho thiếu nhi chúng con, để mọi người trong giáo xứ cùng thi đua và hăng say truyền giáo.
  3. Có rất nhiều cách thức để truyền giáo, nhưng cách tốt nhất là sống bác ái yêu thương. Xin Chúa cho thiếu nhi chúng con biết yêu thương bạn bè, thầy cô và mọi người chúng con gặp gỡ, để qua chúng con họ nhận biết Chúa là Cha nhân từ yêu thương hết mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa, quê hương chúng con còn chưa ý thức sâu sắc về sứ mệnh truyền giáo. Xin Chúa thúc đẩy mọi người chúng con đây biết nhận ra bản chất của người con Chúa là phải dấn thân truyền giáo, mà hăng say loan báo Tin Mừng. Chúng con cầu xin…
 
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:
|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vĩnh Thọ
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vĩnh Thọ
Sáng ngày 29.11.2020, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa đã chủ tế Thánh lễ Chúa nhật I Mùa Vọng và ban Bí tích Thêm Sức cho 69 em thiếu nhi tại giáo xứ Vĩnh Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log