Thứ bẩy, 29/02/2020

Xin Chúa Ngự Đến Máng Cỏ Tâm Hồn

Cập nhật lúc 07:58 20/12/2017
Kênh Vatican - Tiếng Việt
Thông tin khác:

|||||
Những giây phút đẹp trong thánh lễ truyền chức Phó tế tại Sơn Lộc, Gp. Hưng Hoá, 18.02.2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log