Thứ sáu, 23/02/2024

LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2024

Những điều cần biết
Những điều cần biết về phụng vụ thánh lễ
Tháng một
Tháng hai
Tháng ba
Tháng tư
Tháng năm
Tháng sáu
Tháng bảy
Tháng tám
Tháng chín
Tháng mười
Tháng mười một
Tháng mười hai
Các nhà thờ được cung hiến trong giáo phận
Danh sách linh mục đoàn
Xem Lịch phụng vụ năm 2023

THÁNG HAI

 
 

 
Ý cầu nguyện:
Cầu cho bệnh nhân giai đoạn cuối cùng.
 
1     22  X   Thứ Năm đầu tháng. 1V 2,1-4. 10-12; Mc 6, 7-13.
                     Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), linh mục, tử đạo.
                     Ngày giỗ Đức Cha Jean Mazé Kim (1964). Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.
2     23   Tr  Thứ Sáu đầu tháng. ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA
              GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ
              kính. Ml 3,1-4; (Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc
              2,22-32).
                     Làm phép nến và đi kiệu nến.
                     Ngày thánh hiến các tu sĩ nam - nữ.               
3      24    X   Thứ Bảy đầu tháng.
                     Thánh Blasio, giám mục, tử đạo. Thánh Angsgario, giám mục. 1V 3, 4-13; Mc 6, 30-34.
                     Ngày cung hiến nhà thờ Xuân Dương tước hiệu Thánh Antôn (03/02/2015).
 
4      25    X   CHỦ NHẬT V THƯỜNG NIÊN
                     Thánh vịnh tuần I.
                     G 7, 1-4.6-7; 1Cr 9,16-19. 22-23; Mc 1, 29-39.
                       Chăm Mát, Co Tòng, Đồng Huệ, Hồng Ngài, Lũng Hiền, Sơn Lộ, Tâm Bằng, Thạch Đồng, Thanh Lâm, Trù Mật, Vân Hà, Việt Hải, Vĩnh Hòa và Yên Hưng chầu Mình Thánh.                   
5      26    Đ     Thứ Hai. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1V 8,1-7. 9-13; Mc 6,53-56.
6      27    Đ     Thứ Ba. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ Nhớ.  1V8, 22-23.27-30; Mc 7,1-13.
7      28    X    Thứ Tư đầu tháng. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23.
8      29    X    Thứ Năm. Thánh Giêrônimô Êmilianô. Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr.).
                       1V 11,4-13; Mc 7,24-30.
9      30    X    Thứ Sáu.1V 11,29-32; 12.19; Mc 7,31-37.
                       TẾT NGUYÊN ĐÁN 
                       Lễ Tất niên (Tr):
                       Is 63, 7-9;1Cr 1,3-9; Lc 1, 39-56 (Lc 17, 11-19).
Lễ Giao thừa (Tr):
Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
 
Tháng Giêng Giáp Thìn(t)
10    1/1  Tr    Thứ Bảy. MỒNG MỘT TẾT GIÁP THÌN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
Lễ Tân Niên:
Mẫu A: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34.
Mẫu B: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48.
                       Mẫu C: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27.
                      
11    2      Tr    CHỦ NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
                       MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
                       Hc 44,10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
                       Thánh vịnh tuần II.
12    3      Tr    Thứ Hai. MỒNG BA TẾT. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
                       St 2,4b-9; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
13    4      X    Thứ Ba.
                       Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.
 
MÙA CHAY
 
Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
Các họ đạo lo liệu cho các em học Kinh nguyện - Giáo lý trước để các em có thể dọn mình Xưng tội - Rước lễ. Các xứ tổ chức thi Kinh nguyện - Giáo lý vào dịp lễ Phục Sinh theo như truyền thống của giáo phận.
Lưu ý:
1. Trong Mùa Chay, không được trưng hoa trên bàn thờ và chỉ dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chủ Nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chủ Nhật IV này (CE 41; 252; 300). Các Chủ Nhật trong mùa Chay không được cử hành các lễ khác, kể cả lễ an Táng. Khi gặp ngày lễ trọng thì chuyển sang ngày thứ Hai.
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và qui định CGKPV, số 237-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3. Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
4. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa(TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
5. Khi cử hành Bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).
Lưu ý:
Về luật giữ chay và kiêng thịt:
a. GL 1251: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
b. Tuổi giữ chay, theo GL 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và GL 97,1: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên”.
c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (GL 1252).
Về việc làm phép và xức tro:
a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép từ năm trước.
b. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức là lời nguyện các tín hữu.
     d. Ở Việt Nam, Toà Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.
  
14    5      Tm  THỨ TƯ LỄ TRO. Thánh Vịnh tuần IV.
                       Ge 2,12-18; 2Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18.
                       Buộc giữ chay và kiêng thịt.
                       Thánh Cyrillo, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục.
                       Ngày Valentin (ngày lễ Tình Yêu). Cầu nguyện cho các bạn trẻ chuẩn bị lập gia đình.
                       Ngày kỷ niệm Đức Cha Đa-Minh Hoàng Minh Tiến thụ phong giám mục (14/02/2022). Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
15    6      Tm  Thứ Năm sau lễ Tro. Đnl 30, 15-20; Lc 9, 22-25.
16    7      Tm  Thứ Sáu sau lễ Tro. Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15.
17    8      Tm  Thứ Bảy. Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.  
                       Is 58, 9b-14; Lc 5, 27-32.  
 
18    9      Tm  CHỦ NHẬT I MÙA CHAY
                       Thánh vịnh tuần I.      
                       St 9, 8-15; 1Pr 3, 18-22; Mc 1, 12-15.
                       Bạch Quê, Bình Phú, Đồng Kẻng, Họ Sính, Hoàng Văn, Kiều Mộc, Lang Thíp, Mường Ảng, Mường Chiềng, Ngô Xá, Nhân Nghĩa, Phượng Vĩ, Phú An (Thanh Mạc), Tân Thành (Ba Vì), Thống Nhất (Phú Lâm), Trại Chùa, Vĩnh Phúc và Vũ Linh chầu Mình Thánh.
19    10    Tm  Thứ Hai. Lv 19,1-2. 11-18; Mt 25,31-46.
20    11    Tm  Thứ Ba. Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15.
                     Ngày cung hiến nhà thờ Lã Hoàng tước hiệu Thánh Antôn Pađôva(20/02/2023).
 
21   12    Tm    Thứ Tư. Thánh Phêrô Đamianô, Giám
mục, tiến sỹ Hội Thánh. Gn 3,1-10; Lc 11, 29-32.
22    13    Tr    Thứ Năm. LẬP TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.       
23    14    Tm  Thứ Sáu. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ (Đ).
                       Ed 18, 21-28; Mt 5, 20-26.                             
24    15    Tm  Thứ Bảy. Đnl 26, 16-19; Mt 5, 43-48.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Xóm Mon tước hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (24/02/2010).
 
25    16    Tm  CH NHẬT II MÙA CHAY
                       Thánh vịnh tuần II.
                       St 22,1-2. 9a. 10-13. 15-18; Rm 8, 31b-34; Mc 9, 2-20.
                       Bản Lềnh, Đồng Thịnh, Hà Thạch, Minh Quân, Mường Lay, Mường So, Mỹ Khánh, Nậm Chẩn, Phú Thịnh (Ân Thịnh), Phượng Sơn (Phù Lao), Sậu Cao (Sơn Vi), Tùng Khê, Xóm Mon, Xuân Dương, Việt Lâm, Yên Hợp và Yên Khoái chầu Mình Thánh.
26    17    Tm  Thứ Hai. Đnl 9, 4b-10; Lc 6, 36-38.
27    18    Tm  Thứ Ba. Is 1,10. 16-20; Mt 23, 1-12.
28    19    Tm  Thứ Tư. Gr 18, 18-20; Mt 20, 17-28.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Đồn Vàng tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi (28/02/2014).
29         20        Tm       Thứ Năm. Gr 17, 5-10; Lc 16, 19-31.
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tìm kiếm Chúa là việc hệ trọng nhất
Tìm kiếm Chúa là việc hệ trọng nhất
Ước gì chúng ta biết tìm kiếm Chúa, quy hướng về Chúa là trung tâm của cuộc đời chúng ta, để chúng ta biết điều chỉnh những chọn lựa và những cung cách hành xử hằng ngày của mình cho phù hợp với thánh ý Chúa.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log