Thứ tư, 24/07/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30.06.2018

Cập nhật lúc 08:46 30/06/2018

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha về tất cả những người con sẽ gặp gỡ hôm nay. Xin giúp con nhớ đến họ và các nhu cầu của họ. XIn thương ban cho con quả tim giống Cha, một quả tim tràn đầy tình yêu thương và hữu ích. Con xin dâng ngày sống của con hôm nay cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Sáng Danh Đức Chúa Cha...
 
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, thank you, Lord, for all the people I will encounter today. Help me to remember them and their needs. Grant me a heart like yours, one which is full of love and availability. I offer you my day for the Pope’s intention for this month, that social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences. [Glory_Be]
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh của ta" (Mt 8,17) Chúa Giêsu luôn muốn ở cùng và giúp đỡ chúng ta. Ngài không muốn chúng ta chỉ yêu thương trên môi miệng nhưng bằng chính hành động và đời sống hằng ngày của chúng ta. Ngài sẽ mãi ở cùng và trao ban cho chúng ta một cuộc sống phong phú dồi dào, tự do khỏi mọi xiềng xich tội lỗi.
 
WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“To fulfill what had been said by Isaiah the prophet: ‘He took away our infirmities and bore our diseases.’” (Matthew 8:17) Jesus always wants to be with us and help us! He does not want us to love only with words but with our actions and our entire lives. He is with us and wants to give us a life of abundance, a life free from all evil!
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào lúc cuối ngày, con xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho con. Con có dành thời gian để nghỉ ngơi trong các ngày Chúa Nhật và những ngày thánh khác không? Lạy Chúa, xin giúp con biết nghỉ ngơi, biết dành nhiều thời gian cho gia đình, không luôn tích trữ kho lẫm cho riêng mình, nhưng là dành thời gian cho những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Ngày mai, xin cho con biết tận dụng cơ hội để đến gần Chúa hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, I thank you, Lord, for the many blessings you have given me. Have I given time to rest on Sundays and Holy Days? Help me, Lord, to rest, to give more time and attention to my family, and not to frequent stores, but to take time for what is most important in life. Tomorrow, may I use rest as an opportunity to draw closer to you. [Our_Father]
 
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cần Kiệm: 147 em xưng tội rước lễ lần đầu
Giáo xứ Cần Kiệm: 147 em xưng tội rước lễ lần đầu
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở mãi trong tâm hồn các em, để các em luôn vững bước trên con đường tình yêu mà Chúa dành riêng cho các em, và Người sẽ nuôi sống linh hồn các em bằng của ăn thiêng liêng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log