Thứ năm, 25/07/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27.06.2018

Cập nhật lúc 08:08 27/06/2018
 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, con cảm ta Cha về ngày hôm nay, ngày mà con được mời gọi đi gieo trái ngọt. Xin cho mọi hành động của con được thấm nhuần Thần Khí Cha. Con dâng mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của con cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Sáng Danh Đức Chúa Cha...
 
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, I thank you for this day, a day when I am called to produce good fruit. May all my actions be infused with your Holy Spirit. I offer all my thoughts, words and deeds for the intention of Pope Francis for this month, that social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences. [Glory_Be]
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
“Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7, 19-20). Chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống của mình và mọi việc chúng ta làm. Những việc nào giúp sinh hoa trái ngọt lành? Không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được những thành quả lao động tốt đẹp, nhưng chúng ta phải luôn gieo hạt giống tốt, và tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ chăm sóc cho những phần còn lại.
 
WITH JESUS IN THE AFTERNOON
"Every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. So by their fruits you will know them." (Matthew 7:19-20) I look at my life and all I have done. What are the actions that have produced good fruit? We can’t always see the positive effects of our labors, but we must always scatter good seed, trusting God that he will take care of the rest.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì ngày hôm nay đang dần kết thúc. Hôm nay con đã gieo hạt giống tốt nào? Liệu con có bỏ qua cơ hội mà lẽ ra con nên nắm bắt? Xin tha thứ cho con vì những lần con không gieo hạt giống đức tin vào lòng mọi người xung quanh. Ngày mai, dù với bất kì giá nào, xin cho con trung thành với sứ vụ Chúa trao và luôn để Ngài hoạt động trên con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
I thank you, Lord, for this day that comes to an end. What good seed did I spread today? Were there opportunities that I had, which I should have taken, but didn’t? Forgive me for those times that I failed to sow the good seed of faith in others. Tomorrow, may I be faithful to your mission and let you work through me, no matter the cost. [Our_Father]
 
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log