Thứ năm, 20/06/2024

Từ bi nhân hậu

Cập nhật lúc 09:52 23/05/2024
(THỨ SÁU TUẦN 7 TN NĂM CHẴN) 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 7 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa giúp mỗi người chúng ta hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. 
Tư tưởng, lời nói và việc làm đẹp ý Chúa là tư tưởng, lời nói và việc làm quy hướng về lòng từ bi nhân hậu của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Giảng Viên cho thấy: Đối với người Ítraen đạo đức, không có gì có thể so sánh với niềm tin vào việc Thiên Chúa thưởng phạt. Ấy thế mà, niềm tin đó cũng chỉ là phù vân, bởi vì, nếu thưởng phạt là chuyện chắc chắn, thì hậu quả của việc đó, mắt phàm chúng ta lại không thể lường được: Biết bao phen, ta thấy điều trái ngược trong cuộc sống: người công chính gặp tai ương; kẻ bất chính cứ thịnh đạt hoài. Phủ nhận việc thưởng phạt của Thiên Chúa là bắt ta đi tìm câu giải đáp cho vấn nạn, không phải trong cuộc sống trên trần gian này, nhưng là, một nơi khác, sau này, các dụ ngôn về Nước Thiên Chúa đã mang lại ánh sáng chung cuộc cho chúng ta: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người. Con người không thể nhận ra mọi việc Thiên Chúa làm. 
Tư tưởng, lời nói và việc làm đẹp ý Chúa là tư tưởng, lời nói và việc làm noi theo lòng từ bi nhân hậu của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Arighentô đã nhắc nhở chúng ta khi suy gẫm câu Thánh Kinh Gv 9,7: “Vậy cứ ăn cho vui vẻ, uống cho thoả thích, vì Thiên Chúa đã vui nhận những việc bạn làm”Chúng ta hãy vui vẻ ăn bánh và hoan hỷ uống rượu, không dùng lời lẽ gian tà và mưu mô ám muội, nhưng đúng hơn, hãy luôn suy tưởng những điều ngay thẳng, và chừng nào có thể, hãy lấy lòng nhân từ và đại lượng mà trợ giúp những kẻ nghèo nàn thiếu thốn. Một khi tận tâm lo toan và hành động như thế, chắc hẳn chúng ta sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa. 
Tư tưởng, lời nói và việc làm đẹp ý Chúa là tư tưởng, lời nói và việc làm vững tin vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Giacôbê nói: Phúc thay những kẻ đã có lòng kiên trì! Anh em đã nghe nói đến lòng kiên trì của ông Gióp và đã thấy mục đích Chúa nhắm, vì Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 102, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Thiên Chúa là Đấng Chân Thật, chính Người là Đấng thấu suốt mọi sự, và biết rõ điều gì tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta chỉ thấy điều mắt thấy, còn Chúa nhìn thấy tận đáy lòng. Chúng ta thường oán trách Chúa, khi gặp những nghịch cảnh: bị hiểu lầm, bị oan ức, và chúng ta cũng thường chất vấn Chúa: Tại sao ác nhân cứ thịnh đạt hoài, còn người công chính thì cứ gặp tai ương hoạn nạn? Tại sao chúng ta cứ phải giữ lòng chung thủy, sống bên cạnh người chồng, người vợ chẳng ra gì? Khi đứng trước một hoàn cảnh nào đó, chúng ta có thể nói với Chúa: Nếu là con, thì con sẽ không để cho điều đó xảy ra. Chúng ta khôn hơn, giỏi hơn Chúa chắc? Ước gì khi đứng trước những vấn nạn, mà ta không thể chấp nhận được, thay vì, nổi loạn, khủng bố, chúng ta biết ngước nhìn lên thập giá, có Đấng đã bị kết án và bị giết chết cách bất công, để hiểu được phần nào Đấng từ bi nhân hậu luôn quan phòng mọi sự tốt đẹp cho ta. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Thông tin khác:
Ngước mắt lên (16/05/2024)
Kỳ vọng (15/05/2024)
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log