Thứ bảy, 13/07/2024

Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ Năm 14.10.2021

Cập nhật lúc 20:53 13/10/2021
(Lc 11, 47-54)
"Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.
"Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
"Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản."
Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.
SUY NIỆM
"Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản."
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Chúa Giêsu đã nổi giận trước người Pharisêu và những nhà thông luật vì họ đã “giấu đi chìa khoá của sự hiểu biết”, chính họ kéo giãn sợi dây liên kết giữa Chúa Giêsu với các linh hồn khao khát Ngài bằng cách làm thương tổn đến đức tin của những người ấy.
Lời quở trách này không những vì lợi ích của các linh hồn được ưu tuyển của Chúa mà cũng vì các linh hồn bình dân khác nữa – Đừng chạy theo các ‘tiên tri giả’, kẻ chỉ yêu mến chính bản thân mình, hơn là Sự Thật của Chúa và giới răn của Ngài.
Bạn tự hào vì có Lề Luật, mà bạn lại vi phạm Lề Luật, và như vậy bạn làm nhục Thiên Chúa! Thật đúng như lời chép: Chính vì các người mà danh Thiên Chúa bị phỉ báng giữa chư dân.” (Rm 2,20) Vậy, mỗi người hãy tự hỏi chính mình, liệu ta có phải là kẻ đã và đang đóng đinh Chúa vào thập giá bằng việc vi phạm các điều răn của Chúa không? Ta chỉ yêu Chúa trên môi miệng thôi hay qua các hành động cụ thể? “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”(Ga 14,15). Liệu ta có đang làm xấu Đức Giêsu Kitô trong lòng các Kitô hữu khác và những người không Công Giáo bởi lối sống lệch lạc với con đường yêu thương, con đường thập giá của Chúa không? Là một Kitô hữu, chúng ta đã sống đúng tinh thần Chúa truyền dạy chưa hay cũng chỉ dừng lại ở những điều tầm thường của thế gian, thậm chí còn thua cả người chưa được được biết Chúa Giêsu Ki-tô? “Người Do-thái chính hiệu là người Do-thái tận đáy lòng, phép cắt bì chính hiệu là phép cắt bì trong tâm hồn, theo tinh thần của Lề Luật chứ không phải theo chữ viết của Lề Luật. Người như thế được Thiên Chúa chứ không phải người phàm khen ngợi.”(Rm 1,2:29)Là một người con của Thiên Chúa, bao nhiêu lần chúng ta tự vấn lương tâm mình những câu hỏi trên?
Vậy, “chìa khoá của sự hiểu biết” nằm ở Đức Tin mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Chúng ta cần phải cầu nguyện, kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình, cùng xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho ta thêm yêu mến, tuân giữ các điều răn của Chúa và bền đỗ đến cùng trên con đường về quê Trời. Ngài ban cho chúng ta “chiếc chìa khoá” và cũng chính Ngài là người chủ thật sự của “chiếc chìa khoá” đó, còn việc của chúng ta là mang “chiếc chìa khoá” đó đến cho tha nhân qua đời sống đạo đức của chính mình với tâm tình duy nhất là ước mong đón nhận lời khen từ mỗi Ông Chủ mà thôi. 
Nhóm Bạn Đường Linh Thao 
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log