Thứ tư, 24/04/2024

Noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Can đảm làm chứng cho đức tin

Cập nhật lúc 16:10 23/11/2021


Nhớ lại Năm Đức Tin đưc chính thc bt đu vào 11/11/2012 và sẽ  kết thúc vào lễ Chúa Ki-tô là Vua Vũ trụ vào ngày 24/11/2013, chúng ta cùng vi toàn thể Giáo hihân hoan đón mng và sng Năm Đc Tin đưc Đc Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI ban hành qua Tông thư Tự sc Porta Fidei (Cánh Ca Đc Tin). Quả thật đây là một thi khắc quý báu cho chúng ta đc li, nhìn li và sng tinh thn canh tân đi mi (aggiornamento) ca Công Đng Va-ti-can II. Hơn na, đây cũng là cơ hi thun li cho chúng ta tìm hiểu, đào sâu, sng đc tin chân chính từ Kho Tàng Đc Tin (depositum Fidei) ca Mẹ Giáo Hi. Và gn lin vi đc tin, chúng ta không thể không nói đến vic làm chng đc tin, đc bit hôm nay Giáo Hi Vit Nam mng kính trng thể lễ 117 Thánh Tử Đo Vit Nam; chúng ta vui mng hân hoan dn thân, bưc theo chân các Thánh Tử Đo trở nên nhân chng hiên ngang cho đc tin trong mi hoàn cnh cuc đi.
Giáo Phụ Ter-tu-li-an khng đnh rng: “máu các vị tử đo là ht ging sn sinh các Ki-tô hu” (‘sanguis martyrum semen christianorum’, trích từ Apologeticum số 50). Quả tht, nhờ máu các tổ ph, cha ông chúng ta đổ ra trên quê hương thân yêu, mà đc tin Ki-tô giáo đưc bén rễ sâu vào ngun ci cùng đích – Đc Giê-su Ki-tô. Các ngài đã không qun ngi khó nhc ca đi thưng nht, nhng gánh nng, trách nhim trong gia đình, cng đoàn mà quên đi ơn gi cao quý: sng và làm chng cho đc tin. Hơn na, các ngài đã hy sinh, hiên ngang sng chng tá trong mi hoàn cnh, thm chí nhng lúc cm cách khc lit, nhng khi mà dưng như sc con ngưi không thể chu đng nổi, mc cho số phn đưa đy, trôi ni theo thi thế, nhng dụ dỗ ngon ngt ca vua chúa, quan quyn. Nhưng vì đưc mang danh Chúa Ki-tô, đưc ơn mc ly con ngưi mi – Ki-tô hu, trở nên con cái Thiên Chúa, các thánh tử đo đã không ngn ngi phn bin qua gương sng đc tin hùng hn, đã không làm hổ danh Chúa Ki-tô, không chùn bưc, lun cúi để đưc nhàn hưng đi sng chóng qua trên trn gian này; trái li các ngài đã anh dũng tuyên xưng đc tin và xác tín vào Thiên Chúa. Là con cháu các thánh Tử Đo Vit Nam, chúng ta hc đưc gì nơi các ngài? Chúng ta phi làm gì để ni tiếp truyn thng làm chng cho đc tin mà các ngài để li như gia sn quý báu cho mi ngưi chúng ta?
Kính thưa quý ông bà, anh chem rt thân mến! Thot nghe hai chữ “tử đo”, chúng ta thưng liên tưng đến máu, huyết, bỏ mạng và chết vì đo. Vì thi các ngài, ơn tử đo gn lin vi sự kin cm cách, bt đo vi vô số khuôn cách giết chóc, hy hoi. Tuy nhiên, theo nghĩa rng và nguyên gc ca từ ‘tử đo’ (mártys trong tiếng Hy Lp và martyr trong tiếng La-tin) có nghĩa là làm chng, trở nên chng tá. Cụ th, khi đề cp đến ơn tử đo, các ngài đã mnh m, gan dạ đáp li li mi gi trở nên nhân chng cho tình yêu Chúa Ki-tô mà các ngài đã cm nghim qua cuc sng hng ngày, trong đi sng đc tin, thm chí phi đ máu đào vì Chúa. Vì thế, mi ngưi trong chúng ta đu đưc Thiên Chúa kêu mi sng tử đo, sng đi làm chng tá cho Ngài trong mi nơi, mi lúc, mi hoàn cnh, kể cả phi dùng mng sng mình chết cho đc tin vì “...không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu ca ngưi hiến mng sng mình vì bn hu” (Ga 15,13).
Trong s117 Thánh tử đo, chỉ có mt thánh n, đó là bà thánh An-nê Thành (hay thưng đưc gi là bà Thánh Đê), mẹ ca 6 ngưi con. Bà là tm gương cho các bà mẹ Công Giáo về lòng đo đc và giáo dc con cái sống đo. Bà quý mến và hết lòng giúp đỡ các linh mc trong cơn cm cách. Vì lý do y, bà bị bt. Trong thi gian cm tù, bị tra kho, đòn roi, nhưng bà rt cam đm, không hề sn lòng. Các con đến thăm (đa nhỏ 2 tui, đa ln 10 tui) khóc thương m, vì thy mẹ chu nhiu thương tích roi vt, bà lin âu yếm vỗ về “các con cứ về cu nguyn cho m”. Chng bà cũng đến khuyên bo bà nên nghĩ đến con mà về coi sóc chúng, thì bà trả li: “Anh hãy về lo cho con, hãy trông cy Chúa phù hộ cho anh đủ sc nuôi dưng chúng, còn phn em, em sẽ phó thác và theo Chúa đến cùng.” (trích Tiu S117 Thánh Tử Đo Vit Nam ca tác giả Nguyn Ngc Lan, do Nguyt San Đc Mẹ HCG xut bn ti California tháng 3/1990). Qua câu chuyn trên, chúng ta thy hoàn cnh, trách nhim gia đình, nhng ngưi thân tín...đôi khi vì tình thương, cm thy xót xa trưc nhng đau thương ta đang chu, hu làm nhân chng cho Chúa Ki-tô, mà vô hình dung chưa đng cm, hay không nâng đỡ ta trung thành làm chng tá cho đc tin. Noi gương bà Thánh Đê, mi ngưi chúng ta, đc bit các bà mẹ Công Giáo luôn biết đt nim tin vào Chúa, va hăng say công vic giáo dc con cái, chăm lo gia đình, va năng nổ hy sinh, làm chng cho đc tin Ki-tô giáo.
Thứ đến, đc li tiu sử các thánh Tử Đo Vit Nam, chúng ta thy tm gương mt chng sinh sinh ti Trung Quán, Qung Bình đáng đưc ngm suy, đó là: thánh Tô-ma Thin. Ngày 6.6.1838, lính vây bt cha Candalh (Cố Kim), nhưng Ngài đã trn kp, lính lin bt 1 số giáo dân và lúc đó 2 chị em Tô-ma Thin va đến Di Loan, cu cũng bị bt luôn. Thy ngài tun tú khôi ngô, nói hot bát, thông tho chNho, quan lin dụ d: “cu là con nhà nho sĩ, tương lai rt sáng sa, nếu cu bỏ đo, tôi sẽ gả con gái tôi cho cu, và lo liu cho cu làm quan”. Tô-ma Thin nga mt lên chỉ tri và nói: “Bm quan ln, tôi ưc ao chc tưc trên tri, còn phm hàm đi này tôi chng màng ti”. (trích Tiu Sử 117 Thánh TĐo Vit Nam, như trên). Tin, tài, tình, danh vng đi này là ca chóng qua; nhưng chúng có sc mnh ghê gm, và nh hưng không nhỏ đến đi sng làm chng tá, đi sng đc tin ca chúng ta. Đc bit, trong thi đi ngày nay, dưng như mi thứ đu đưc quy ra vt cht, bị chi phi bi danh vng, quyn lc, chc tước. Liu chúng ta có can đm như thánh Tô-ma Thin tuyên tín vào Chúa Ki-tô là ngun mch sự sng chăng?
Nói làm sao cho hết nhng gương sng chng tá ca các bc tin bi đã không ngn ngi đổ máu vì danh Đc Ki-tô. Trong bi cnh Á Châu nói chung và Vit Nam nói riêng, các thành viên trong mt gia đình có thể không đng đo vi nhau. Tiến xa hơn na, trong li xóm, làng giếng, chúng ta không thkhông chung sng vi nhng anh chị em khác tôn giáo, khác tín ngưng. Và thiết nghĩ rng: đây là môi trưng thun li cho vic sng làm chng đc tin qua li nói, vic làm, chia san, cm thông. Là thi khc quý báu cho chúng ta noi gương thánh linh mc An-rê Dũng Lc, vn là con trai ca mt gia đình ngoi đo; nhưng vì hết lòng thờ kính Thiên Chúa, Ngài đã đưc ơn trở nên con cái Chúa và dâng trn cuc đi mình cho sứ vụ rao truyn Tin Mng như li ca Đc Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã nói vcha trong ngày phong hiển thánh như sau: “Cha An-rê Dũng Lc, cha mẹ ca ngài vn là nhng ngưi ngoi đo, rt nghèo túng. Từ thuở nhỏ ngài đưc ký thác cho mt thy ging và sau ngài trở thành linh mc vào năm 1833, ri làm cha sở và làm nhà truyn giáo ở nhiu nơi khác nhau ti Vit Nam. Nhiu ln bị lao tù, nhưng vn đưc các gia đình tt lành đem tin chuc v, trong khi bn thân ngài mong chđưc chết vì Chúa, ngài thưng nói: ‘nhng ngưi chết vì đc tin thì đưc đem lên tri, thế mà chúng ta cứ tiếp tc trn tránh, chi phí tin bc để đút lót cho quan quyn bách hi mình, thà để chúng tôi bị bt và ri đưc tử đo có hơn không?’” (trích Tiu Sử 117 Thánh TĐo VN)
Thay cho li kết, xin ông bà, anh chị em hip lời cầu nguyện với toàn thể Giáo hi Vit Nam, cùng nhau dâng lên Thiên Chúa li kinh cu các thánh Tđo: “...Các ngài đã hy sinh tt cả vì đc tin, xin cu cho mi Ki-tô hu biết sng và chia sẻ nim tin ca mình. Ly các thánh Tử Đo Vit Nam là nhng bc tin nhân đã hoàn thành sứ mng, xin chuyn cu cho chúng con là con cháu đưc noi gương các ngài biết đem lòng bác ái mà dn thân phc v, để mt ngày kia trên thiên quc chúng con đưc hp tiếng vi các ngài ca ngi tạ ơn Chúa muôn đi vinh hin. A-men.”
Lm. Xuân Hy Vọng
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log