Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Vinhsơn  Vũ Văn Nguyện,C.S.C
Linh mục Vinhsơn Vũ Văn Nguyện,C.S.C
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 04/09/2012
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: NT.Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, P.Thọ
Điện thoại:
Email:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log