Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Phêrô  Trần Quang Vinh
Linh mục Phêrô Trần Quang Vinh
Lễ bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 25/08/2016
Thuộc dòng tu: Thừa Sai Việt Nam
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Việt Hải, Việt Tiến, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại:
Email:
Từ năm 2017 - 06/2019: Lm. phó xứ Sapa
Từ 06/2019 - nay: Lm. phó xứ Bảo Yên
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log