Chủ nhật, 01/10/2023
Linh mục Phêrô  Nguyễn Văn Chiến
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Chiến
Lễ bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 13/10/2021
Khẩu hiệu: "Bỏ Thày con biết theo ai?" (Ga 6,68)
Chức vụ: Phó xứ Hạ Hiệp.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 10/2021 - nay: Lm phó đặc trách giáo xứ Hạ Hiệp
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log