Thứ bẩy, 04/02/2023
Số giáo họ:3
Số giáo dân:1.478
Bổn mạng: Thánh Giuse - ngày kính 19/03
Linh mục xứ: Quản xứ Giuse Nguyễn Viết Hiệp, Phó xứ Giuse Dư Văn Từ
Địa chỉ: Khu 1 - TT Thanh Thuỷ - Thanh Thuỷ - Phú Thọ
GIÁO XỨ THANH LÂM Hạt TÂY NAM PHÚ THỌ › Xứ THANH LÂM
1. Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
2. Hình thành và phát triển: Năm 1870, có 4 gia đình Công giáo từ Phúc Yên lên lập nghiệp vì đang thời cấm đạo. Năm 1895, bắt đầu có thêm người Công giáo từ các nơi đến sinh sống, Thanh Lâm trở thành Giáo họ của Hoàng Xá. Năm 1935, thành lập Giáo xứ Phù Lao, Thanh Lâm trở thành họ giáo của Phù Lao. Ngày 8/9/2015, Thanh Lâm chính thức trở thành Giáo xứ.
3. Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
4. Nhà thờ: Được xây dựng năm 2013.
5. Số giáo dân: Giáo dân trong toàn Giáo xứ là 1.478 nhân danh.
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: cha Đôminicô Huy Văn Yến (1946), cha Giuse Nguyễn Đức Tín (1946 - 1982), cha Giuse Kiều Thống (1995 - 2005), cha Antôn Nguyễn Gia Nhang (2006 - 2013), cha Phêrô Phùng Văn Tôn (2014 - 2018), Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp (2018 - đến nay), cha phó Gioan Baotixita Kiều Văn Phú, cha phó Giuse Dư Văn Từ (2020- đến nay).
7. Các Giáo họ trong Giáo xứ
7.1. Giáo họ Thanh Lâm
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
Năm thành lập: 1895.
Linh mục thành lập: Cha Phêrô Lê Khâm.
Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
Số giáo dân: 814 nhân danh.
7.2. Giáo họ Thượng Lộc
Năm thành lập: 1895.
Linh mục thành lập: Cha Phêrô Lê Khâm.
Quan thầy: Phanxicô Xaviê (03/12).
Nhà thờ được xây dựng: Năm 1924.
Số giáo dân: 547.
7.3. Giáo họ La Phù
Địa chỉ: Thị trần Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
Năm thành lập: 1895
Linh mục thành lập: Cha Phêrô Lê Khâm.
Số giáo dân: 117 nhân danh.
Hạt TÂY NAM PHÚ THỌ › Xứ THANH LÂM
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log