Thứ ba, 21/03/2023
Linh mục Phaolô  Trần Đình Sự
Linh mục Phaolô Trần Đình Sự
Lễ bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 25/07/2021
Khẩu hiệu: "Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi" (Tv 119,111)
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Email:
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log