Chủ nhật, 01/10/2023
Linh mục Phaolô  Nguyễn Quang Đĩnh
Linh mục Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh
Lễ bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 29/11/2005
Chức vụ: Tổng đại diện, Chánh xứ Sơn Lộc.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, 175A Phố Sơn Lộc, Phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.
- Từ 20/01/2006 - 27/03/2006 : Phó xứ Dư Ba
- Từ 28/03/2006- 23/09/2009  : Quản xứ Ngô Xá
- Từ 23/09/2009- 26/01/2017  : Tu nghiệp tại Học Viện Công Giáo Paris
- Từ 11/2/2017 - 03/2019        : Quản xứ Yên Tập - Ro Lục - Tiên Phong/
- Từ 2017 - 04/2023: Chủ tịch UB Phụng Tự của Giáo phận
- Từ tháng 03/2019 - 6/2022: Quản xứ Tuyên Quang - Ân Thịnh - Vân Du.../ Quạt hạt Hà Tuyên Hùng
- Từ tháng 04/2022 - nay: Linh mục Tổng đại diện
- Từ tháng 06/2022 - nay: Chính xứ Sơn Lộc
 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log