Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Phaolô  Nguyễn Quang Đĩnh
Linh mục Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh
Lễ bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 29/11/2005
Chức vụ: Quản hạt hạt Hà - Tuyên - Hùng, Chánh xứ Tuyên QuangChánh xứ Ân ThịnhQuản xứ Lã HoàngQuản xứ Vân Du.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang
- Từ 20/01/2006 - 27/03/2006 : Phó xứ Dư Ba
- Từ 28/03/2006- 23/09/2009  : Quản xứ Ngô Xá
- Từ 23/09/2009- 26/01/2017  : Tu nghiệp tại Học Viện Công Giáo Paris
- Từ 11/2/2017 - 03/2019        : Quản xứ Yên Tập - Ro Lục - Tiên Phong,
- Từ tháng 03/2019 - nay: Quản xứ Tuyên Quang - Ân Thịnh - Vân Du
- Chủ tịch UB Phụng Tự; Quạt hạt Hà Tuyên Hùng
 |||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log