Thứ sáu, 09/12/2022
Linh mục Phaolô  Nguyễn Quang Đĩnh
Linh mục Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh
Lễ bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 29/11/2005
Chức vụ: Tổng đại diện, Quản hạt hạt Hà - Tuyên - Hùng, Chánh xứ Ân ThịnhQuản xứ Vân Du.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang
- Từ 20/01/2006 - 27/03/2006 : Phó xứ Dư Ba
- Từ 28/03/2006- 23/09/2009  : Quản xứ Ngô Xá
- Từ 23/09/2009- 26/01/2017  : Tu nghiệp tại Học Viện Công Giáo Paris
- Từ 11/2/2017 - 03/2019        : Quản xứ Yên Tập - Ro Lục - Tiên Phong,
- Từ tháng 03/2019 - nay: Quản xứ Tuyên Quang - Ân Thịnh - Vân Du
- Chủ tịch UB Phụng Tự; Quạt hạt Hà Tuyên Hùng
- từ tháng 06/2022 - nay: Chính xứ Sơn Lộc
 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Thông báo về việc rao tên các thầy sắp lãnh chức Phó tế
Thông báo về việc rao tên các thầy sắp lãnh chức Phó tế
Để bề trên giáo phận có thể tiếp nhận ý kiến tham vấn về tư cách của quý Thầy sắp được truyền chức Phó tế (Giáo luật 1051), Văn phòng Toà Giám mục xin quý Cha thông báo trong nhiệm sở của mình danh sách các Thầy có tên sau đây
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log