Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Phaolô  Hoàng Xuân Trần Hồng Tín,CSJB
Linh mục Phaolô Hoàng Xuân Trần Hồng Tín,CSJB
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 05/12/2017
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Điện thoại:
Email:
Từ năm 2018 - 06/2019: Lm. phó xứ Sapa
Từ 06/2019 - nay: Lm. phó xứ Lào Cai|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log