Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Giuse Vũ Quang Tấn,O.P
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 11/06/2010
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Điện thoại:
Email:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log