Chủ nhật, 01/10/2023
Linh mục Giuse  Vũ Quang Tấn,O.P
Linh mục Giuse Vũ Quang Tấn,O.P
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 11/06/2010
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Điện thoại:
Email:
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log