Thứ hai, 15/07/2024
Số giáo họ:3
Số giáo dân:2.929
Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi - ngày kính 07/10
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Lê Ngọc Nghi, Phó xứ Giuse Vũ Hồng Khanh
Địa chỉ: xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

GIÁO XỨ DƯ BA

1. Địa Chỉ: Thôn Dư Ba, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
2. Quan Thầy: Đức Mẹ Mân Côi được mừng kính vào ngày 07 tháng 10 hàng năm.
3. Lược sử hình thành: Dư Ba trước kia là một phiên xứ của xứ Yên Tập, giáo dân là người bản địa và một số ở nơi khác đến vào đầu thế kỷ XIX sinh sống và lập nghiêp. Giáo họ được thành lập vào đầu thế kỷ XIX. Trước năm 1900 ở Giáo xứ có hài cốt của cha Lượng I, và cha Thái, cha Phêrô Liêm quản xứ năm 1897.

4. Số giáo dân:  2.357 nhân danh.
5. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha già Trung (Chatelier), cha già Liêm, cha Giuse Đặng Tâm Thuần, cha Phêrô Nguyễn Nghị Lực, cha Giuse Nguyễn Hữu Lực, cha Antôn Nguyễn Gia Nhang, cha Giuse Nguyễn Văn Đông, cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh, Cha Giuse Phí Đình Sự, cha Phêrô Phan Kim Huấn, cha Giuse Nguyễn Văn Tuyến. Hiện tại là cha Giuse Lê Ngọc Nghi.
6. Các Giáo họ trong Giáo xứ
6.1. Giáo họ Phùng Xá
Địa chỉ: Thôn Dậu Hai, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Thánh Micae, được mừng kính vào ngày 29 tháng 9 hàng năm.
Năm thành lập: Giáo họ được thành lập vào năm 1912 do cha Giuse Đặng Tâm Thuần chính xứ Dư Ba.
Số giáo dân: 217 nhân danh.

6.2. Giáo họ Thổ Khối
Địa chỉ: Thôn Thổ Khối, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Đức Mẹ Lộ Đức được mừng kính vào ngày 11 tháng 02 hàng năm.
Giáo họ được thành lập vào năm 1912 do Cha Giuse Đặng Tâm Thuần.
Số giáo dân: 483 nhân danh.
Hạt TÂY BẮC PHÚ THỌ › Xứ DƯ BA
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log