Chúa nhật, 10/12/2023
Số giáo họ:3
Số giáo dân:2.033
Bổn mạng: Thánh nữ Anna - ngày kính 26/07
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Dương Quốc Chí
Địa chỉ: Nhà thờ Hiền Quan, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ

GIÁO XỨ HIỀN QUAN

1. Địa chỉ: Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
2. Hình thành và phát triển: Giáo dân Hiền Quan lúc đầu là người gốc ở Quần Anh, Cao Mại (Nam Định) dưới xuôi lên. Họ sinh hoạt tôn giáo theo xứ Bầu Nọ, sau theo xứ Đức Phong (từ năm 1882), rồi khi Hà Thạch được chia tách (1897), thì Hiền Quan là phiên 2 của xứ Hà Thạch. Năm 1909 Hiền Quan trở thành Giáo xứ.
Dân Hiền Quan tính tình đơn sơ, bộc trực, có sao nói vậy nên lòng đạo rất tốt. Có lẽ vì thế mà ơn gọi dâng hiến cả nam lẫn nữ ở đây nhiều nhất Giáo phận.
3. Quan thầy: Thánh nữ Anna (26/07).
4. Nhà thờ: Được xây dựng năm 1906, đến năm 1909 thì hoàn thành với diện tích 210m2.
5. Số giáo dân: Giáo dân trong toàn Giáo xứ là 2.300 nhân danh. Hay 2033
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Phêrô Hảo (1905), cha Giuse Huyền, cha Phaolô Nguyễn Văn Đề, cha Ái (1931), cha Phaolô Nguyễn Siêu Việt (1939), cha Giuse Nguyễn Công Hách (1946 - 1973), cha Giuse Nguyễn Văn Đông (1973 - 1991), cha Phêrô Phùng Văn Tôn (1991 - 2004), cha Phanxicô Xaviê Đỗ Đình Đạt (2000 - 2004), cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh (2004 - 2006), cha Phêrô Nguyễn Trường Thịnh (2006 - 2013), Cha Giuse Kiều Chí Sơn (2013 - 2020), cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp (2020), cha Giuse Dương Quốc Chí (2020 - đến nay).
7. Linh mục bản hương: Cha Giuse Nguyễn Công Hách, cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh, cha Gioan Bùi Đức Dưỡng, cha Giuse Ngô Công Thử, cha Luca Chu Văn Sáng (Huân), cha Piô Ngô Phúc Hậu, cha Giuse Nguyễn Văn Đông, cha Giuse Đỗ Tiến Hiệp, cha Giuse Đặng Chí San, cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cha Phaolô Nguyễn Công Hiến, cha Gioan Ngô Văn Khuê, cha Giuse Dư Văn Từ, cha Giuse Nguyễn Quốc Thịnh, Cha Giuse Đặng Văn Úy. Bên cạnh đó, Giáo xứ Hiền Quan còn có 6 đại chủng sinh, và 86 nữ tu.

8. Các Giáo họ trong Giáo xứ
8.1. 
Giáo họ Bãi HiềnHạt TÂY NAM PHÚ THỌ › Xứ HIỀN QUAN
Địa chỉ: Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: 1883. 
Quan thầy: Thánh nữ Anna (26/07).
Nhà thờ được xây dựng: Năm 1906.
Số giáo dân: 1.310 nhân danh.
8.2. Giáo họ Giữa Hiền
Địa chỉ: Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: 1883.
Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
Nhà thờ: Xây dựng năm 1920 và năm 1998 xây lại ngôi nhà thờ mới.
Số giáo dân: 673 nhân danh.
8.3. Giáo họ Vực Trường
Địa chỉ: Xã Vực Trường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: 2015.
Số giáo dân: 50 nhân danh.
Hạt TÂY NAM PHÚ THỌ › Xứ HIỀN QUAN
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Thánh lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ giáo xứ Sơn Tây
Thánh lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ giáo xứ Sơn Tây
Ngôi thánh đường giáo xứ Sơn Tây có lịch sử 140 năm, với hình ảnh cổ nhất chụp vào năm 1884, được in ở trang 137 của cuốn sách mô tả về sứ vụ của một vị Thừa sai tại vùng Viễn Đông. Lúc ấy, tháp chuông của ngôi thánh đường được xây dựng dở dang trên đống gạch cũ, cho thấy ngôi thánh đường đã được xây dựng trước đó nhiều năm.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log