Thứ tư, 29/11/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Văn Thắng
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thắng
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 13/10/2021
Khẩu hiệu: "Ơn Ta đủ cho con" (2Cr 12,9)
Chức vụ: Phó xứ Đồng Xa.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Đồng Xa, xã Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 10/2021 - nay: Lm. Phó đặc trách giáo xứ Đồng Xa
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log