Thứ ba, 21/03/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Văn Danh
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Danh
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1988
Thụ phong: 25/07/2021
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Email:
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log