Thứ ba, 21/03/2023
Linh mục Giuse Maria  Nguyễn Đức Huy,CRM
Linh mục Giuse Maria Nguyễn Đức Huy,CRM
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 08/06/2012
Thuộc dòng tu: Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM)
Chức vụ: Quản xứ Lương Sơn.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Lương Sơn, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 08/2015 - 10/2015: mục vụ tại giáo xứ Hạ Hiệp
Từ tháng 10/2015 -  7/2018 : Linh mục phụ tá giáo xứ Hoàng Xá, đặc trách giáo xứ Trại Sơn.
Từ 07.2018: Linh mục quản xứ Lương Sơn, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log