Thứ ba, 27/09/2022
Số giáo họ:5
Số giáo dân:7.636
Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - ngày kính 15/08
Linh mục xứ: Quản xứ Giuse Nguyễn Chí Thanh, Phó xứ Giuse Nguyễn Tâm Thoan
Địa chỉ: Nhà thờ Ngô Xá, xã Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ

GIÁO XỨ NGÔ XÁ

1. Địa chỉ: Xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
2. Hình thành và phát triển: Giáo họ Ngô Xá được thành lập ngày 15/08/1795, thuộc Giáo xứ Yên Tập, bởi Đức Giám mục Tây Bắc Kỳ lúc đó là Đức Cha Longer. Năm 1887 xứ Dư Ba được thành lập, thì giáo họ Ngô Xá trở thành chính phiên của xứ Dư Ba.
Ngày 13/06/2007 Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương nâng họ giáo Ngô Xá lên thành Giáo xứ Ngô Xá. Nhà thờ giáo xứ hiện tại được xây dựng năm 2007, nhận tước hiệu ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI, được mừng kính vào ngày 15/08.
Năm 2011 giáo xứ chia tách thành 5 giáo họ: giáo họ Ngô Xá (giáo họ nhà xứ), giáo họ Tân Phong (gồm 2 khu dân cư, khu 1 và khu 2), giáo họ Tân Tiến (gồm 2 khu dân cư, khu 3 và khu 4), giáo họ Tân Xá (gồm khu 10), giáo họ Tiên Sơn (khu dân cư mới định cư).

3. Số Giáo dân: Hiện nay số giáo dân là 7.636 nhân danh.
4. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Từ năm 1840-1849, cha Liêm I; từ năm 1849 – 1856, cha Phêrô Huệ; từ năm 1850 – 1854, cha Khuyến I;  từ năm 1859 – 1860, cha Huệ II; từ năm 1871 – 1874, cha Phêrô Trung; từ năm 1891 – 1929, cha Giuse Phan Chính Trực; từ năm 1925 – 1943, cha Đỗ Minh Đức; từ năm 1943 – 1947, cha Phêrô Nguyễn Nghị Lực; từ năm 1947 – 1972, cha Giuse Nguyễn Hữu Lực; từ năm 1972 – 1992, Đức Cha Giuse Phan Thế Hinh; từ năm 1993 – 1997, cha Giuse nguyễn Văn Đỉnh; từ năm 1997 – 1999, cha Giuse Nguyễn Văn Đông; từ năm 1999 – 2002, cha Antôn Nguyễn Gia Nhang; từ năm 2002 – 2006, cha Giuse Nguyễn Kim Hoàng; từ năm 2006 – 2009, cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh; từ năm 2009 – 2016, cha Phêrô Lã Công Viên; từ năm 2016 đến nay cha Giuse Nguyễn Chí Thanh.
5. Các linh mục bản hương: Cha Phêrô Nguyễn Hữu Ái, Cha Giuse Nguyễn Đức Tín, Cha Giuse Nguyễn Công Bình, Cha Giuse Hồ Đăng Thi, Cha Giuse Trần Văn Tuấn.
6. Các họ trong Giáo xứ
6.1. Giáo họ Ngô Xá là giáo họ nhà xứ, số giáo dân: 3.200
6.2. Giáo họ Tân Phong
Ngày 19/11/2011 Giáo họ được thành lập, do Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất.
Hiện nay, họ giáo chưa có đất đai để làm nhà thờ cho 1.534 nhân danh, hiện đang phải sinh hoạt tôn giáo ở tư gia của một gia đình.

6.3. Giáo họ Tân XáGiáo họ nhận tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi làm quan thầy, được mừng kính vào ngày 07/10.
Việc hình thành Giáo họ đã có từ năm 1911 thời cha Phêrô Trung, nhưng do hoàn cảnh đất nước nên ngày 19/11/2011 được tái lập do Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất.
Giáo họ có hơn 1.000 nhân danh, chưa có đất làm nhà thờ.

6.4. Giáo họ Tân TiếnGiáo họ Tân Tiến chọn tước hiệu Đức Maria Vô Nhiễm làm quan thầy, ngày mừng kính 08/12.
Giáo họ được thành lập ngày 19/11/2011, do Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất.
Hiện nay, khuôn viên nhà nguyện của Giáo họ có diện tích đất là 3.992m2, với số giáo dân 1.645 nhân danh sống không tập trung.

6.5. Giáo họ Tiên Sơn  
Giáo họ Tiên Sơn chọn tước hiệu Đức Mẹ Nữ Vương làm quan thầy, mừng kính ngày 22/08; thuộc khu 10, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Giáo dân là người từ Tạ Xá và Ngô Xá đến ở. 
Giáo họ thành lập ngày 14/05/2007, do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương.
Hiện nay, khuôn viên nhà nguyện của Giáo họ có diện tích đất là 4.000m2 , với số giáo dân 255 nhân danh.

|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log