Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Gioan M Vianey  Nguyễn Trần Hoàng Minh Tâm,S.D.B
Linh mục Gioan M Vianey Nguyễn Trần Hoàng Minh Tâm,S.D.B
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 23/08/2013
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: NT. Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log