Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Gioan M Vianey  Nguyễn Trần Hoàng Minh Tâm,S.D.B
Linh mục Gioan M Vianey Nguyễn Trần Hoàng Minh Tâm,S.D.B
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 23/08/2013
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: NT. Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log