Thứ năm, 28/10/2021
Linh mục Gioan B.  Nguyễn Công Thần,CM
Linh mục Gioan B. Nguyễn Công Thần,CM
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/05/2004
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Điện thoại:
Email:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log