Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Fx. Paola Huỳnh Hoàng Nam,O.S.B
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 18/08/2020
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: NT. Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Hòa Bình, Hòa Bình
Điện thoại:
Email:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log