Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Fx. Paola  Huỳnh Hoàng Nam,O.S.B
Linh mục Fx. Paola Huỳnh Hoàng Nam,O.S.B
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 18/08/2020
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: NT. Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Hòa Bình, Hòa Bình
Điện thoại:
Email:
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log