Chủ nhật, 24/10/2021
Linh mục Đaminh  Hoàng Minh Tiến
Linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến
Lễ bổn mạng: 08/08
Ngày sinh: 07/01/1969
Thụ phong: 14/02/2006
Khẩu hiệu: "Hãy Ký Thác Đường Đời Cho Chúa" (Tv 37,5)
Chức vụ: Tổng đại diện, Chánh xứ Sơn Lộc.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
- 14/02/2006                      : Chịu chức Linh mục.
- 29/07/2006 - 31/12/2007 : Linh mục phó xứ Nỗ Lực.
- 2008 - 2012                     : Tu nghiệp tại Philippines  và USA.
- 2014 - 13/05/2020           : Quản lý giáo phận
- 2012 -  nay                      : Đặc trách ơn gọi
- 13/05/2020 - nay             : Tổng Đại Diện, quản xứ Sơn Lộc
- Chủ tịch UB ơn gọi

 |||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log