Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Alselm Nguyễn Hải Minh,OFM
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1965
Thụ phong: 03/12/2002
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: NT. Cốc Lếu, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai, Lào Cai
Điện thoại:
Email:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log