Thứ năm, 20/02/2020
Linh mục Phêrô  Trần Quang Vinh
Linh mục Phêrô Trần Quang Vinh
Lễ bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 25/08/2016
Thuộc dòng tu: Thừa Sai Việt Nam
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Việt Hải, Việt Tiến, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại:
Email:
Từ năm 2017 - 06/2019: Lm. phó xứ Sapa
Từ 06/2019 - nay: Lm. phó xứ Bảo Yên

|||||
Những giây phút đẹp trong thánh lễ truyền chức Phó tế tại Sơn Lộc, Gp. Hưng Hoá, 18.02.2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log