Thứ năm, 20/06/2024
Số giáo họ:1
Số giáo dân:780
Bổn mạng: Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ
Linh mục xứ: Chánh xứ Gioakim Đinh Văn Hợp
Địa chỉ: Khu 7, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

GIÁO XỨ TIÊN PHÚ

  1. Địa chỉ: Khu 7, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  2. Quan thầy: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ.
  3. Nguồn gốc: Ông Ngai người Trù Mật vào làm trại, sau có thêm một số ở Thái Bình, người Thập Lục và Thạch Sơn lên sinh sống.
Năm 1938, Giáo họ được thành lập và thuộc về xứ Làng Lang, khi đó có 101 nhân danh. Cũng năm đó nhà thờ được xây dựng. Đó là ngôi nhà 6 gian, 4 gian dưới, mỗi gian 7 thước ta (2,8m), cung thánh 12 thước (4,8m), gian mặc áo 5 thước (2m).
Năm 2011, Giáo họ Tiên Phú được nâng lên thành Giáo xứ (tách ra từ Làng Lang).
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ TIÊN PHÚ
  1. Nhà thờ: Nhà thờ cũ xuống cấp trầm trọng, nên năm 2014 xây nhà thờ mới: dài 33m, rộng 10m). Ngày 09 tháng 11 năm 2015, nhà thờ được Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất chủ sự thánh lễ khánh thành và cung hiến.
  2. Giáo dân: 780 nhân danh.
  3. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: cha Ngọc (1938), cha Luca Nguyễn Thế Truyền (1996 - 2002), cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh (2002 - 2004). cha Giuse Chu Văn Khương (2004 - 2012). Từ 2013 đến nay, cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyển.
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log