Thứ năm, 20/06/2024
Số giáo họ:6
Số giáo dân:1.022
Bổn mạng: Thánh Matthia tông đồ - ngày kính 14/05
Linh mục xứ: Chánh xứ Anrê Phùng Văn Thành
Địa chỉ: Khu 17, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

I.GIÁO XỨ SƠN VI

1. Địa chỉ: Khu 17, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ SƠN VI
2. Nguồn gốc: Giáo họ Sơn Vi được thành lập năm 1876; vào năm 1920 ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng bằng gỗ lá, tường đất dài 18m, rộng 5m. Đến năm 1942, cha Phaolô Nguyễn Thái Phác cho xây lại bằng đá ong và tại vị đến năm 2016. Năm 1993, Cha Phêrô Phùng Văn Tôn cho đại tu lại.
Ngày 14/09/2019, Đức Cha Gioan Maria, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa quyết định tách Giáo họ Sơn Vi từ Giáo xứ Nỗ Lực thành Giáo xứ Sơn Vi và ngày 18/09/2019, Ngài bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh về làm Cha xứ tiên khởi của Giáo xứ Sơn Vi sau 143 năm chờ đợi (1876 - 2019).
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ SƠN VI
 1. Quan thầy: Thánh Matthia tông đồ, mừng kính vào ngày 14/05.
 2. Nhà thờ: Xây dựng năm 2016.
 3. Khuôn viên Nhà thờ: Giáo xứ Sơn Vi hiện nay là 2.735m2.
 4. Giáo dân: 1.022 nhân danh.
 5. Sơn Vi đã cống hiến cho Giáo hội: 2 linh mục là cha Antôn Nguyễn Đức Hiểu, Gp. Hưng Hóa và cha Giuse Bùi Văn Hưng, Gp. Đà Lạt và một số nữ tu.
 6. Các Giáo họ trong Giáo xứ
 7. 1. Giáo họ Sơn Vi
Địa chỉ: Khu 17, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: Năm 1876.

Quan thầy: Thánh Matthia Tông đồ (14/05).Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ SƠN VI
Nhà thờ: Năm 2016, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp đã khởi công xây nhà thờ hiện nay. Khuôn viên nhà thờ: 2.735m2.
Giáo dân: 425 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ SƠN VI
 1. 2. Giáo họ Sậu Cao
Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: Năm 1880.
Quan thầy: Thánh Carôlô Tân (20/09).
nhà thờ: 147m2 và diện tích khuôn viên nhà thờ: 1.115m2.

Giáo dân: 225 nhân danh.Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ SƠN VI
 1. 3. Giáo họ Vĩnh Lại
Địa chỉ: Khu 4, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: Năm 1914 (tái lập năm 2013)
Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
Nhà thờ: Diện tích 400 m2.
Giáo dân: 135 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ SƠN VI
 1. 4. Giáo họ Bản Nguyên
Địa chỉ: Khu 7 xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: Năm 1928
Quan thầy: Thánh Antôn Pađua (13/06).
Nhà thờ: Diện tích 613,4m2.
Giáo dân: 122 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ SƠN VI
 1. 5. Giáo họ Sơn Dương
Địa chỉ: Khu Đại Đình, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: Năm 1930
Quan thầy: Thánh Phêrô Tông đồ (29/06).
Giáo dân: 52 nhân danh.
Hiện nay chưa có nhà thờ.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ SƠN VI
 1. 6. Giáo họ Quỳnh Lâm

Địa chỉ: Khu 14, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: Năm 1932
Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
Giáo dân: 45 nhân danh.
Hiện nay chưa có nhà thờ.
 

Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log