Thứ năm, 25/07/2024
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt YÊN BÁI › Xứ HÁN ĐÀ
Số giáo họ:5
Số giáo dân:2.499
Bổn mạng: Thánh Phêrô - ngày kính 29/06
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái

GIÁO XỨ HÁN ĐÀ

1. Địa chỉ: Xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
2. Hình thành và phát triển
Giáo xứ Hán Đà là một trong 4 Giáo xứ đầu tiên thuộc Giáo phận Hưng Hóa. Hán Đà đã được nâng lên hàng Giáo xứ từ năm 1856, trước khi Giáo phận Hưng Hóa được tách ra từ Giáo phận Tây Đàng Ngoài năm 1895.
Giáo xứ Hán Đà khi mới thành lập được mang tên là Giáo xứ Sông Chảy gồm ba phiên:
Phiên Thượng gồm: Hán Đà, Lạng Bạc, Đầu Núi và Phù Hiên; Phiên Trung gồm: Trại Cỏ, Đức Ký, Cửu Tích và Bạch Quê; Phiên Hạ gồm: Vân Du, Lã Hoàng và Đương Đầu.
Hiện nay không tìm được tài liệu để xác định các mốc thời gian, ngoại trừ vật chứng duy nhất là con dấu. Điều chính yếu dẫn đến tình trạng này là cùng với hoàn cảnh chung của đất nước, cách riêng với Hán Đà đã gặp trận "CUỒNG PHONG" năm 1953, khiến mọi vật bị nhấn chìm và đạp đổ. Hán Đà có những giai đoạn khó khăn cùng cực; đã có lúc Cha xứ và tổ chức Giáo xứ phải tạm thời di trú về Trại Cỏ, thậm chí còn phải di trú tạm thời về một Giáo họ nhỏ trong phiên Thượng là Lạng Bạc.
Nhà thờ được xây dựng qua những giai đoạn khác nhau, bằng những chất liệu cũng khác nhau như: tre-lá, gỗ-lá… Nhà thờ đang tọa lạc trên mảnh đất hôm nay, theo niên hiệu được ghi trên tháp nhà thờ là năm 1925, không ai biết là năm khởi công hay hoàn thành. Số phận của nhà thờ dù được xây dựng kiên cố, không ai phá, nhưng không còn người đến và cũng không ai bảo quản, nên đã bị hư hoại trầm trọng, bởi thời tiết và thời gian, chỉ còn trơ lại 4 bức tường. Năm 1988, Cha Giuse Nguyễn Đình Dậu là Cha phó thời cha Nguyễn Văn Trọng tại Yên Bái đến khôi phục và làm mục vụ. Nhà thờ được làm mái lại và lợp bằng lá cọ. Sau 10 năm, phục chế lần 2 và lợp bằng tấm lợp. Tháng 9 năm 2013, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất đến khởi công tái thiết và cũng chính ngài đến thánh hiến ngày 20/11/2016, để lại ngôi Thánh Đường như ngày nay.
3. Quan thầy: Thánh Phêrô (29/06).
4. Nhà thờ: Được xây dựng năm 1925.
5. Số giáo dân: Giáo dân trong toàn Giáo xứ là 2.499 nhân danh.
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Tôn, Cha Phêrô Hảo, cha Giuse Cơ, Cha Giuse Hoàng Ngọc Thụ, cha Phêrô Đỗ Tiến Lưu, cha Gioan B. Giang Bình Tĩnh (1938-1941), cha Phêrô Nguyễn Hữu Thuyết (1942-1953), cha Giacôbê Trần Tự Lập (quản xứ Trại Cỏ, làm mục vụ bí tích Hán Đà (1954-1969)), cha Laurensô Huy Văn Đối (quản xứ Yên Bình, làm mục vụ bí tích Hán Đà (1970-1977)), cha Vicenté Nguyễn Văn Trọng (quản xứ Yên Bái, làm mục vụ bí tích Hán Đà (1980-1994)), cha Giuse Maria Nguyễn Đình Dậu (quản xứ Yên Bái, làm mục vụ bí tích Hán Đà (1994-2002)), cha Micae Trần Văn Thìn (quản xứ Yên Bình, làm mục vụ bí tích Hán Đà (2003-2005)), cha Giuse Nguyễn Chí Thanh (quản xứ Yên Bình, làm mục vụ bí tích Hán Đà (2006)), cha Giuse Maria Nguyễn Đình Dậu (2006-2013), cha Giuse Kiều Oanh (2013 - 2020), cha Giuse Nguyễn Thanh Bình (2020 - nay).
7. Các Giáo họ trong Giáo xứ
7.1. Giáo họ Hán Đà
Địa chỉ: Thôn Hán Đà, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1856.
Quan thầy: Thánh Phêrô (29/06).
Nhà thờ được xây dựng: 1925.
Số giáo dân: 753.
7.2. Giáo họ Lạng Bạc
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1800.
Quan thầy: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/08).
Nhà thờ được xây dựng: Năm 1937.
Số giáo dân: 406.
7.3. 
Giáo họ Minh DanhHạt YÊN BÁI › Xứ HÁN ĐÀ
Địa chỉ: Thôn An Lạc, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1904.
Quan thầy: Thánh Giuse Thợ (1/5).
Nhà thờ được xây dựng: Năm 1976.
Số giáo dân: 890.
Hạt YÊN BÁI › Xứ HÁN ĐÀ
7.4. Giáo họ Đồng DanhHạt YÊN BÁI › Xứ HÁN ĐÀ
Địa chỉ: Thôn Đồng Danh, xã Minh Danh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1940.
Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12).
Nhà thờ được xây dựng: Năm 2012.

7.5. Giáo họ Trác VănHạt YÊN BÁI › Xứ HÁN ĐÀ
Địa chỉ: Thôn Trắc Đà, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 2000.
Linh mục thành lập: Cha Giuse Nguyễn Đình Dậu.
Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
Hạt YÊN BÁI › Xứ HÁN ĐÀ
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log