Thứ năm, 20/06/2024
Số giáo họ:3
Số giáo dân:5.162
Bổn mạng: Thánh Giuse - ngày kính 19/03
Linh mục xứ: Chánh xứ Phêrô Tạ Duy Tài
Địa chỉ: Khu 3,Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ

GIÁO XỨ CHIÊU ỨNG

  1. Địa chỉ: Khu 3, Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, Phú Thọ.
  2. Nguồn gốc: Hồi đầu thế kỷ XIX, có ông Bùi Phú Hữu, người Chùa Thày, Quốc Oai, Sơn Tây (nay là Thành phố Hà Nội), hay cờ bạc, ông ỷ thế có cô lấy vua, nên ông đã bán cả thuyền rồng của vua. Bị lính nhà vua truy lùng, ông cùng với người em trai chạy lên Yên Bái, sau ở Yên Bái không ổn đã chạy về đây (Chiêu Ứng) nhưng đổi họ là Nguyễn Phú Hữu. Ở đây một thời gian, người em về quê thăm dò tình hình, còn người anh ở lại, phòng khi lính nhà vua bắt giết thì không mất giống.
Người anh ở lại chiêu dân lập ấp, dân bản thổ hầu hết là thiểu số, đã hưởng ứng nên mới có tên là Chiêu Ứng cho đến ngày nay.
Khi hạt giống Tin Mừng được gieo vào đất này, ông Hữu là người đón nhận đầu tiên, dần dần người bản xứ theo, vừa có người các nơi đến, nên mới lập thành họ đạo và thuộc về xứ Yên Tập. Năm 1902 đứng đầu phiên, năm 1924 đứng đầu xứ. Họ giáo được thành lập vào năm 1800, trực thuộc xứ Yên Tập, Số giáo dân khởi đầu có 57 người gọi lúc đó là họ đạo; Nhà thờ làm bằng tre nứa gỗ lá. Vào năm 1900 Nhà thờ được xây dựng hệ cấp 4 lợp ngói đỏ với tổng diện tích sử dụng 360m2.
Năm 1903, con cháu cha thánh Tân (Jean Charles Cornay) cho tiền, cố Đức mới đứng xây nhà thờ bây giờ. Lúc ấy, Cha Biện đang làm Cha chính xứ Yên Tập. Năm 1941, sửa trần và ngăn Nhà thờ mặc áo, vì trước vẫn để thông thiên, làm cả gác chuông và gác đàn.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ CHIÊU ỨNG
  1. Thành lập: Năm 1800.
  2. Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
  3. Nhà thờ: Diện tích toàn bộ khuôn viên 19.600m2.
  4. Giáo dân: 3.177 nhân danh.
  5. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử:  Cha Phêrô Thành (1875), cha Phêrô Tuấn, cha Giuse Đặng Tâm Thuần, cha Đỗ Tiến Lưu, cha Phêrô Lê Khanh (1916), cha Laurensô Đỗ Trọng Thông (1926), Cha Phêrô Doãn Quang Ngọc (1947), cha phó Giuse Nguyễn Văn Đỉnh (1980), cha phó Gioan Vũ Tất. Sau khi cha Ngọc qua đời (1995), cha Luca Nguyễn Thế Truyền, cha Giuse Nguyễn Văn Úy (2002 - 2004), cha Giuse Nguyễn Văn Đông (2004) và cha phó Phêrô Phan Kim Huấn (2004 - 2009). Năm 2009, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nhàn, năm 2015 Cha Giuse Lê Ngọc nghi, cha Gioakim Đinh Văn Hợp, cha Phêrô Tạ Duy Tài coi sóc hiện nay.
  6. Các Giáo họ trong Giáo xứ
  7. 1. Giáo họ Ngọc Am
Địa chỉ: Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Đức Mẹ Maria Trinh Vương (22/08).
Thành lập: Năm 1943, thời Cha Laurenxo Đỗ Trọng Thông.
Nhà thờ: Chiều dài là 35m, chiều rộng là 12m.
Giáo dân: 950 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ CHIÊU ỨNG
  1. 2. Giáo họ Xóm Đình
Địa chỉ: Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Thánh Gia Thất
Thành lập: Năm 1993 do Cha cố Phêrô Maria Doãn Quang Ngọc.
Nhà thờ: Nhà 7 gian dài 21m, rộng 9m.
Nhà giáo lý: Nhà 7 gian, 2 tầng rộng 8,9m, dài 21m, cao 3,9m.
Giáo dân: 1.035 nhân danh.

Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ CHIÊU ỨNG
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log