Thứ sáu, 28/01/2022
Giám mục Gustave  Vandale (Vạn)
Giám mục Gustave Vandale (Vạn)
Lễ bổn mạng:
Năm mất: 1943
Chức vụ: Nguyên Giám mục.
|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log