Thứ sáu, 28/01/2022
Giám mục Giuse  Phan Thế Hinh
Giám mục Giuse Phan Thế Hinh
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 27/10/1928
Ngày mất: 22/01/1989
Thụ phong: 1976
Khẩu hiệu: Xin Vâng Ý Cha
Chức vụ: Nguyên Giám mục.
Quê quán: Hàm Phu, Ninh Bình, Việt Nam
 Ðức Cha Giuse Phan Thế Hinh

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hưng Hóa

Khẩu Hiệu : "Xin Vâng Ý Cha"

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

27/10/1928

Sinh

Hàm Phu, Ninh Bình, Việt Nam

13/09/1959

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam

14/04/1976

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

14/11/1976

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

13/11/1985

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

22/01/1989

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam
|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log