Thứ sáu, 28/01/2022
Giám mục Giuse  Nguyễn Phụng Hiểu
Giám mục Giuse Nguyễn Phụng Hiểu
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 19/03/1921
Ngày mất: 09/05/1992
Thụ phong: 1990
Khẩu hiệu: Các Con Hãy Nên Chứng Nhân Của Thầy
Chức vụ: Nguyên Giám mục.
Quê quán: Hàm Phu, Ninh Bình, Việt Nam
 Ðức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiếu

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hưng Hóa

Khẩu Hiệu : "Các Con Hãy Nên Chứng Nhân Của Thầy"

  

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

19/03/1921

Sinh

Hàm Phu, Ninh Bình, Việt Nam

26/05/1951

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

11/03/1990

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

11/04/1991

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

09/05/1992

Qua đời tại Thủ Ðức

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam
|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log